Nova Guia d’Assessorament: La memòria anual

 2016-01-28

Un cop tancat l’any arriba el moment de fer balanç. I una de les millors eines que les associacions tenen al seu abast per fer-ho és la memòria anual. Aquest material és especialment estratègic perquè permet a les entitats créixer internament, rendir comptes de manera transparent i elaborar un element especialment útil de comunicació interna i externa. Tres beneficis que fan que les associacions puguin créixer en legitimitat, confiança, reconeixement i projecció.

Donada la importància que té la realització de la memòria anual per a les associacions i la necessitat que es planifiqui, tant el producte que en resultarà com el procés d'elaboració, per tal d'extreure'n bons resultats, la Guia d’Assessorament del mes de gener de Torre Jussana està dedicada a la memòria anual. Hi exposem idees, propostes i recomanacions per tal de treure el màxim partit de la realització de la memòria, així com una proposta dels continguts que hauria de tenir per reflectir, de manera fidedigna, la situació de qualsevol associació i l'impacte de la seva acció.

La guia es pot descarregar en el següent enllaç:

Guia d’Assessorament núm. 4 – Gener 2016 – La memòria anual

Des del passat octubre publiquem de forma periòdica i en format PDF guies monogràfiques que desenvolupen temàtiques importants relacionades amb el bon funcionament d’una associació. Aquestes guies han estat pensades per oferir a les entitats recursos concisos i pràctics per millorar o replantejar diferents àrees de l’organització i les anirem recopilant totes a l’apartat de publicacions de la web del centre.

Les Guies d'Assessorament publicades fins al moment són les següents:

Aquestes se sumen a les altres dues col·leccions de publicacions del centre: Els Útils Pràctics (Manuals sobre temàtiques d’interès per a les associacions, amb contextualització teòrica i exemples i eines d’aplicació pràctica) i els Dossiers Barcelona Associacions (Publicacions de divulgació i reflexió a l’entorn del fet associatiu i de qüestions clau per al funcionament de les associacions i la seva relació amb l’entorn).

Skip to content