Nova Guia d’Assessorament: Com elaborar una enquesta?

 2018-10-18

Sempre que s’engega un nou projecte o una nova acció és important comptar amb la opinió i/o conèixer les característiques de les persones a les quals va dirigida. Per aconseguir-ho hi ha una eina que pot ser molt útil i que pot donar informació de molt valor i gairebé imprescindible per plantejar la nova proposta a través de dades reals. Estem parlant de les enquestes.

Però per tal que una enquesta sigui efectiva i reflecteixi l’estat l’opinió o la informació que es vol obtenir de les persones a les quals es dirigeix, cal tenir en compte diverses qüestions a l'hora de preparar-la, realitzar-la i analitzar les dades.

Hem elaborat una Guia d’Assessorament que exposa quines són aquestes qüestions a tenir en compte per tal que una enquesta sigui efectiva. La podeu descarregar en el següent enllaç:

               Número 10 – Octubre 2018 – Com elaborar una enquesta?

En aquesta guia hi trobareu quins són els passos que cal fer per elaborar una bona enquesta, com ha de ser el qüestionari i què cal tenir en compte a l’hora d’elaborar les preguntes. També hi trobareu com han de ser les preguntes i quins tipus de respostes es poden obtenir, els errors a evitar i com analitzar les dades obtingudes, a més d’alguns recursos útils per tal d’elaborar-la.  

Ves al contingut