Nou programa de BCN Activa per a l’enfortiment econòmic d’associacions

 2017-02-16

Barcelona Activa, l’organització municipal encarregada d’impulsar el desenvolupament econòmic de la ciutat, ha engegat un programa pilot dirigit a les associacions, que té per objectiu enfortir-les econòmicament i millorar-ne la seva autonomia financera.

L’entitat encarregada de desenvolupar aquest programa és l’Observatori del Tercer Sector. La iniciativa s’ha concebut a partir de la idea que una bona gestió econòmica és fonamental per generar impacte social. Una idea que compartim plenament des de Torre Jussana, donat que la gestió econòmica és un dels elements que considerem clau per al bon funcionament d’una associació. De fet, Torre Jussana és un dels agents amb els quals es compta per complementar el programa, a través dels serveis que oferim per enfortir a les associacions.

La iniciativa es va presentar el passat dimarts 14 de febrer. Ara el següent pas serà la realització de sis grups de discussió, oberts a qualsevol associació i que tenen per objectiu identificar i definir els eixos bàsics pel que fa a l’economia d’una associació, per tal d’extreure’n accions, mesures i recursos per desenvolupar en el marc del programa. Aquests grups es realitzaran entre el 20 de febrer i el 7 de març.   

Si esteu interessats/des en participar en algun d’aquests grups de discussió contacteu amb l’Observatori del Tercer Sector (observatori@observatoritercersector.org)

Si voleu estar informats periòdicament sobre el projecte inscriviu-vos al formulari per rebre informació.

 

Un programa exploratori i participatiu

Es tracta d’un programa que té un important component exploratori i que es desenvoluparà a través d’una metodologia participativa.

Les primeres accions han consistit en la realització d’un mapeig de les associacions de la ciutat i dels recursos disponibles, que serà el punt de partida en el qual es basaran els diferents grups de discussió.

En aquests grups s’identificaran i es definiran els eixos clau que determinen l’activitat econòmica de les associacions. D’aquests eixos se’n derivaran les accions i els recursos més adequats per enfortir-los.

Un cop definides aquestes accions i recursos es durà a terme un prova pilot amb una vintena d’associacions de la ciutat, consistent en la realització d’una diagnosi de la seva situació econòmica, a partir dels eixos establerts i la implementació dels recursos i les accions més adients per a cada cas.

L’avaluació dels resultats d’aquesta prova pilot permetrà analitzar-ne la seva idoneïtat, així com la seva escalabilitat i sostenibilitat en el temps.

Ves al contingut