Nou informe d’El Panoràmic: L’economia de les associacions catalanes

 2020-12-17

A través de la col·lecció "Dossier Barcelona Associacions", cada any des de Torre Jussana ens encarreguem de publicar l'informe amb les dades recollides en la recerca d'El Panoràmic.

Enguany la recerca s’ha centrat en analitzar la gestió econòmica de les associacions de base amb menys recursos (menys de 15.000 euros de pressupost), el grup d’entitats no lucratives majoritari a Barcelona i, també, al conjunt de Catalunya.

L’estudi analitza les diferents fonts de finançament de les associacions (recursos propis, administracions publiques i agents privats) amb una mirada molt més àmplia que la monetària, ja que recull altres opcions com els recursos en espècies

També s’hi analitzen els diferents mecanismes i processos de gestió interna de les associacions relacionats amb el finançament de les entitats i es fa una primera anàlisi de l'impacte de la Covid-19 en l’economia de les associacions des d’una perspectiva qualitativa. 

Descarregueu l'informe complet

En aquest vídeo podeu trobar un breu resum dels seus continguts.

El procés de recerca, que s’ha basat en la realització de 9 grups de debat (3 d’ells d’entitats de la ciutat), es va dur a terme en plena primera onada de la pandèmia (abril-maig). Com dèiem, això ha permès copsar, també, el primer impacte de la Covid-19.

Els diferents informes del Panoràmic són una eina de generació de coneixement sobre la situació real de les entitats no lucratives catalanes, amb l’objectiu de disposar d’informació que permeti traçar estratègies de millora per al conjunt del sector. En aquest cas, les entitats hi podeu trobar idees útils i reflexions per a mirar de millorar els processos interns de gestió econòmica i augmentar les fonts de finançament.

El Projecte El Panoràmic és una recerca impulsada pel Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) en col·laboració amb  l’Observatori del Tercer Sector (OTS), la Fundació Ferrer i Guàrdia i la Fundació Pere Tarrés. Trobareu tots els seus informes a la web http://www.elpanoramic.org/

Skip to content