“Necessitàvem millorar l’estructura de l’entitat per aconseguir el pas de la tramitació de la DUP”

 2023-12-22

L’Associació intercultural Diàlegs de dona treballa, dia a dia des del 2013, per oferir a les dones nouvingudes totes les eines i competències bàsiques per facilitar la seva adaptació al nou país d’acollida.

Avui ens trobem amb la Fatima Ahmed, vicepresidenta de l’entitat, perquè ens expliqui, de primera mà, el procés d’acompanyament que ha conduït Torre Jussana en el marc del projecte d’”Enfortiment associatiu” de Pla de Barris i que s’ha focalitzat en dos aspectes clau:

 1. La millora de la solidesa de l’entitat en l’àmbit financer i estructural.
 2. Facilitar la tramitació de la Declaració d’Utilitat Pública (DUP).

Comencem!

Com a entitat, en quin punt us trobàveu abans d’iniciar el procés d’acompanyament? Quins àmbits necessitàveu reforçar?

Teníem clar que els nostres coneixements i les nostres fortaleses es centraven en el lideratge del projecte i en l’acompanyament a les dones migrades dins del seu procés d’empoderament social, però que era necessari reforçar-nos en diferents àmbits, com ara: la gestió, la planificació estratègica, la participació interna, la comunicació, però, sobretot, aprofundir en la millora de la solidesa de l’entitat en l’àmbit financer i estructural per poder aconseguir el pas de la tramitació de la DUP.

Ens podríeu explicar què és la DUP i quins beneficis us aporta com a entitat?

Nosaltres entenem la DUP com un reconeixement administratiu atorgat a una associació sense ànim de lucre per assolir una finalitat d’interès general. També entenem que si una associació és declarada d’utilitat pública, té la possibilitat d’accedir al mateix règim fiscal especial del qual gaudeixen les fundacions i a rebre finançament en fons privats de donacions de persones individuals i empreses.

Quin va ser l’objectiu de l’acompanyament? Què vau fer en aquest acompanyament?

A partir del convenciment que teníem com a entitat de la necessitat d’iniciar la tramitació de la DUP, va sorgir una conversa amb Pla de Barris del Raval i ens van posar en contacte amb la referent del projecte “Enfortiment associatiu” de Torre Jussana.

En una reunió de diagnosi per conèixer la realitat de l’entitat, van aparèixer alguns aspectes molt importants a treballar per poder facilitar la feina. 

Aquests temes es van concretar en aquestes sessions de treball:

 • Sessió 1: Revisió dels estatuts
 • Sessió 2: Preparació AGO
 • Sessió 3: Participació interna (queda pendent per al 2024) 
 • Sessió 4: Tipus de finançaments i com aconseguir-los
 • Sessió 5: Revisió projecte
 • Sessió 6: Tràmit DUP

“Necessitàvem millorar la solidesa de l’entitat en l’àmbit financer i estructural per poder aconseguir el pas de la tramitació de la DUP.”

Fatima Ahmed, vicepresidenta de l’Associació intercultural Diàlegs de dona

Com valoreu la metodologia aplicada en les sessions de treball?

Estem molt satisfetes amb la metodologia que s’ha treballat, ja que sempre s’ha respectat el ritme de l’entitat, les nostres necessitats i les prioritats que teníem en cada sessió de treball. Les reunions eren dinàmiques i ens van fer reflexionar sobre la tasca que desenvolupem tant tècnicament com de les persones membres de la junta directiva.

Quines oportunitats de millora se us van obrir?

Creiem que constituirà un valor afegit per la sostenibilitat del nostre projecte, per establir futures col·laboracions amb les administracions i obrir noves vies de finançament, com pot ser el mecenatge.

Quins aspectes positius considereu que ha aportat a la vostra entitat la realització d’aquest acompanyament?

Sabem que les entitats petites, com la nostra, estem sempre amb una gran sobrecàrrega de feina (sobretot si fem atenció directa a les persones que acompanyem) que no ens permet avaluar i engegar processos de millora.

Aquest procés d’acompanyament ens ha obligat a aturar-nos i a centrar-nos en el nostre pla de treball. Escoltar a les professionals ens ha ajudat a tenir una visió estratègica de la nostra entitat i, sobretot, a sumar les nostres experteses a nous aprenentatges.

Creieu que el vostre cas és extrapolable a altres barris/entitats de la ciutat?

I tant que sí. Som conscients que la ciutat de Barcelona compta amb una gran riquesa associativa i moltes entitats petites i molt diverses que necessiten aquest procés d’”Enfortiment Associatiu”.

“La metodologia ha respectat el ritme de l’entitat, les nostres necessitats i les prioritats que teníem en cada sessió de treball”

Quins reptes teníeu al davant? Teniu previst fer algun altre acompanyament?

Les entitats sempre tenim reptes perquè la nostra tasca és social. El nostre objectiu de transformar els territoris ens obliga a estar en constant aprenentatge.

Durant el 2024, i gràcies a l’anàlisi feta per la nostra base social engegarem un procés d’acompanyament sobre “Participació Interna” amb les nostres referents de Torre Jussana.

 Com espereu estar d’aquí a un any?

Nosaltres apostem per aquest projecte i perquè sigui una eina de construcció de vincles de pertinença  per a dones migrades. Però no entenem la viabilitat només en termes econòmics, sinó també en termes socials i de capacitat tècnica i de gestió del projecte. Per tant, l’any vinent treballarem per reforçar el nostre finançament públic i privat, i garantir, amb aquesta diversificació, un model d’espai femení sostenible i necessari per avançar en la lluita per la igualtat.

Sobre l’Associació intercultural Diàlegs de dona…

 • Facilitar el coneixement de la nova societat amb l’objectiu de guanyar autonomia i seguretat personal i així crear les condicions òptimes per aconseguir la identificació amb el nou territori. 
 • Incentivar la seva participació en la vida del barri, la ciutat i la societat en general com a veïnes i ciutadanes de ple dret.
 • Establir ponts de diàleg entre veïnes i veïns que comparteixen territori, però que són de costums, creences, cultura i procedència diversa.
 • Impulsar la promoció personal i social de les dones i la lluita contra qualsevol forma de discriminació i de les violències masclistes.
 • Donar suport i atenció social a dones migrades en situació o risc d’exclusió social.

Voleu estar al dia de totes les novetats del sector? Seguiu-nos a les nostres xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram), subscriviu-vos al butlletí electrònic TJExpress o estigueu atentes a la nostra web.

Skip to content