Més opcions de finançament públic: Subvencions per a projectes d’Acció Comunitària 2020-2021

 2019-12-20

L'Ajuntament ha aprovat la convocatòria de subvencions per a projectes en el marc de l'Acció Comunitària de la Ciutat de Barcelona per al període 2020-2021.

El termini per presentar-s'hi s'obrirà el 31 de desembre del 2019 i es tancarà el 29 de gener del 2020. La presentació de sol·licituds només es podrà realitzar telemàticament a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Barcelona.

Seran objecte de subvenció aquells projectes d'entitats constituïdes i actives sense ànim de lucre que fomentin activitats d’interès públic o social que tinguin una triple intencionalitat transformadora:

  • L’enfortiment (apoderament) de la comunitat i del territori.
  • La millora de les condicions de vida (donant resposta a necessitats).
  • La inclusió/cohesió social.

Una mateixa entitat sol·licitant podrà presentar un màxim de dos projectes diferents a aquesta convocatòria.

Més informació sobre aquests ajuts

Skip to content