Les principals dades del Panoràmic de les Associacions de BCN 2014

 2015-04-15

El passat dijous 9 d’abril es va presentar al Palau Macaya el Panoràmic de les Associacions de Barcelona, la primera recerca transversal sobre l’estat i l’evolució del conjunt del teixit associatiu de Barcelona, que inclou dades tant a nivell de ciutat com per districtes (veure vídeo-resum de la presentació). L’estudi ha estat coordinat pel Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) i impulsat conjuntament amb l’Observatori del Tercer Sector, la Fundació Ferrer i Guàrdia i la Fundació Bancària La Caixa. Torre Jussana – Centre de Serveis a les Associacions de Barcelona s’ha encarregat de l’edició de la publicació resultant. En aquesta notícia n’extraiem les principals dades que recull la recerca. La versió completa es pot descarregar en el següent enllaç:

Panoràmic de les Associacions de Barcelona 2014

Aquesta recerca comprèn la gran diversitat d’àmbits d’actuació associatius que es troben a Barcelona. La mostra de l’enquesta es composa de 753 entitats de la ciutat i l’any de referència és el 2013, donat que era el darrer exercici tancat en el moment d’iniciar el treball de camp. L’objectiu de l’estudi és recollir dades de manera periòdica sobre la situació actual i l’evolució de les associacions barcelonines, que permetin fotografiar en cada moment el seu compromís per la millora de la ciutat en diferents àmbits, millorar el seu coneixement i transparència i proporcionar dades fiables sobre el sector a d’altres agents socials com l’administració, el món acadèmic, els mitjans de comunicació i a la societat en general.

Quines són les dades principals?

En l’estudi s’hi reflecteix la gran vitalitat del teixit associatiu barceloní, tot i el context de crisi econòmica dels darrers anys. Segons el Panoràmic, a Barcelona hi ha més de 4.600 associacions. Segons les xifres demogràfiques oficials, això vol dir que hi ha una associació per cada 350 habitants. En aquestes entitats hi participen un total de 684.300 persones, que representen el 42 per cent de la població.

El 50% de les associacions barcelonines agrupen fins a 90 persones associades, mentre que el 27% en tenen entre 91 i 250 i el 23% restant n’agrupa més de 250. L’anàlisi també conclou que gairebé la meitat de les persones associades tenen un alt nivell d’implicació en la seva entitat i una antiguitat que supera els 10 anys com a membres de ple dret. Per sexes, la recerca ha permès saber que el 56 per cent de les persones que formen part d’associacions són dones mentre que el 44% són homes.

El Panoràmic també recull indicadors del pes econòmic del sector associatiu. Cal destacar que al 2013 les associacions barcelonines van generar uns ingressos de 631 milions d’euros, valor que equival a l’1% del PIB de la ciutat per al mateix any. En l’àmbit econòmic també es remarca que el 37% de les associacions de la ciutat van tenir un pressupost per al 2013 igual o inferior als 15.000 euros, mentre que només un 8% van disposar d’un pressupost superior al mig milió d’euros.

Pel que fa a l’anàlisi districte per districte inclòs en la recerca, es fa palès que Ciutat Vella és el districte amb una major densitat associativa (1 associació per cada 122 habitants) mentre que el districte amb menys associacions respecte la població censada és Nou Barris amb 1 associació per cada 584 persones. L’Eixample i Ciutat Vella són els territoris que acullen la seu d’un major nombre d’associacions de la ciutat amb un 20% i un 18% respectivament, mentre que Les Corts i Sant Gervasi són els districtes que concentren menys seus associatives, amb un 4% i un 5%, respectivament.

Skip to content