Les novetats bibliogràfiques del Fons Documental de Torre Jussana

 2015-02-23

Amb la incorporació de 17 nous títols al Fons Documental Associatiu de Torre Jussana, ja són més de 800 les publicacions especialitzades en associacionisme, tercer sector, participació ciutadana, moviments socials i voluntariat que posem a disposició de tota la ciutadania a través d'aquest servei. Conegueu com funciona el Fons Documental Associatiu i quines són les recents novetats que hi hem incorporat.

Què és el Fons Documental Associatiu?

El Fons Documental Associatiu és una iniciativa de Torre Jussana, amb el suport de la Biblioteca General de l'Ajuntament de Barcelona, a través de la que s'hi recopilen i difonen els documents i bibliografies especialitzats en el món associatiu, el tercer sector, les polítiques públiques sobre participació ciutadana, i altres temàtiques com ara els comportaments i actituds socials. La seva consulta i préstec gratuït estan a la disposició de tota la ciutadania.

En aquesta petita biblioteca associativa també s'hi ofereixen una sèrie de recursos temàtics per a millorar el funcionament de les entitats. Per aquest motiu, el fons, que actualment compta amb més de 800 publicacions, també reforça els serveis de Torre Jussana oferint bibliografia complementària a la formació i als assessoraments que es realitzen des del centre.

Els materials es poden consultar en el mateix espai de Torre Jussana destinat al Fons Documental o bé endur-se'ls a través del servei de préstec gratuït.

Més informació sobre el Fons Documental de Torre Jussana i accés a la consulta del catàleg

Darreres novetats incorporades al fons

Durant els darrers mesos hem incorporat noves publicacions al Fons Documental. D'entre les novetats s'hi poden trobar títols relacionats amb els conflictes urbans, el lideratge, la cultura de proximitat, la lluita als barris, la democràcia radical, etc. per citar, només, alguns exemples de les darreres adquisicions. Les relacionem a continuació:

Principals novetats incorporades al fons:

 • Stone, Clarence N. (2001) Building civic capacity: the politics of reforming urban schools. University Press of Kansas
 • Hachuel, E., Renom, M., Prat, E. i altres (2009) Constructors de consciència i de canvi: una aproximació als moviments socials des del Baix Llobregat. Generalitat de Catalunya. Arxiu Comarcal del Baix Llobregat
 • Ubasart, G., Alamany, E. i Serra, M. (2010) Construint municipi des dels moviments socials. Candidatures alternatives i populars i barris en lluita. Barcelona: Icària
 • Pérez, J. & Aznar, H. (2014) De la democracia de masas a la democracia deliberativa. Barcelona: Ariel
 • Calle, A. (2011) Democracia radical. Entre vínculos y utopias. Barcelona: Icària
 • Villasante, R. (2006) Desbordes creativos. Estilos y estrategias para la transformación social. Madrid: Los Libros de la Catarata
 • Lastra, A. (2012) Desobediencia civil: historia y antología de un concepto. Madrid: Tecnos
 • Castiñeira, A. (2012) El Poliedro del liderazgo: una aproximación a la problemàtica de los valores en el liderazgo. Barcelona: Libros de Cabecera
 • Domènech, X. (2014) Hegemonías. Crisis, movimientos de resistencia y procesos políticos (2010-2013). Madrid: Akal
 • Hatzfeld, M. (2007) La cultura de los suburbios. Una energía positiva. Barcelona: Laertes
 • Zegrí, M. (2014) Mediación y conflictos urbanos. Experiencias de mediación en espacios públicos con jóvenes, comunidades de vecinos y comercios. Barcelona: Icària
 • Sáez, M., Muñoz, D. i Gentes de Baladre (2008) Nuestros barrios, nuestras luchas: experiencias de intervención en barrios periféricos. Valencia: La Burbuja
 • Martínez, M. (2002) Okupaciones de viviendas y de centros sociales. Autogestión, contracultura y conflictos urbanos. Barcelona: Virus
 • Fina, X., Subirats, J. (2011) Proximitat, cultura i tercer sector a Barcelona. Anàlisi de casos. Barcelona: Icària
 • Villasante, T. (2014) Redes de vida desbordante. Fundamentos para el cambio desde la vida cotidiana. Madrid: Catarata
 • Lorenzana, C. (2002) Tomamos la palabra. Experiencias de ciudadanía participativa. Barcelona: Icària
 • Lorenzi, E. (2007) Vallekas, puerto de mar: fiesta, identidad de barrio y movimientos sociales. Madrid: Traficantes de Sueños

Esperem que aquestes novetats us interessin! Us animem a consultar el catàleg del Fons Documental Associatiu de Torre Jussana!

Skip to content