Les entitats de dones a Catalunya, segons El Panoràmic

 2017-10-24

El passat 18 d’octubre es va presentar a la seu de l’Institut Català de les Dones un dels informes sectorials extrets del treball de camp de El Panoràmic 2016: El Panoràmic de les entitats de dones.

L’objectiu de la recerca és conèixer la realitat d’un teixit associatiu molt divers, com és el de les entitats que treballen per la igualtat efectiva entre dones i homes o que realitzen, principalment, accions dirigides a les dones. Un teixit associatiu que representa el 4% del total. L’informe també ha permès recollir i difondre els reptes que comparteixen aquestes entitats.

Com totes les dades i informes que es realitzen a través del Panoràmic, la informació serà útil per facilitar que els diferents agents que ofereixen suport i recursos al teixit associatiu puguin millorar aquest suport i adaptar-lo a les necessitats reals de les organitzacions.

En l’edició del 2016 del treball de camp hi van participar 134 entitats de dones, el 7% del total de la mostra (2020 organitzacions).

Descarregueu Informe Panoràmic de les Entitats de Dones 2016

D’entre les principals dades que es recullen en l’informe, se’n poden destacar les següents:

  • El 92% de les entitats de dones han adoptat formes jurídiques d’associació o federació.
  • El 51% de les entitats es van fundar a partir de l’any 2001.
  • El 59% són de l’àmbit metropolità.
  • El 61% tenen un àmbit d’actuació municipal.
  • El 45% tenen més de 91 persones associades.
  • El 45 % de les persones associades tenen una alta implicació (participen de forma continuada i activa en les activitats o assumint responsabilitats).
  • El 67% de les entitats de dones compta amb persones remunerades.
  • El 50% de les entitats tenen espais cedits per l’administració pública.
  • El 62% va comptar amb uns ingressos inferiors a 15.000 euros.
  • Les prioritats actuals detectades per les entitats de dones són millorar la base social, millorar la comunicació i difusió, assolir els objectius missionals i diversificar les fonts de finançament.

Consulteu l’informe per conèixer totes les dades, comparades amb les dades del conjunt del sector associatiu generades per El Panoràmic.

 

El Panoràmic 2017: Recordeu respondre l’enquesta!

Mentrestant el Panoràmic 2017 ja ha iniciat la seva fase de treball de camp. Per tant, s’ha fet arribar a totes les entitats del país l’enllaç per respondre l’enquesta.

És molt important que la respongueu, per tal de recollir totes les característiques, necessitats i percepcions de les organitzacions. D’aquesta manera, les conclusions que se n’extreguin seran molt més adaptades a la realitat i respondran molt millor a la diversitat del conjunt del teixit associatiu català.  

 

Skip to content