L’Ajuntament publica la Guia de Contractació Pública Social

 2016-11-09

Amb l’objectiu d’impulsar la contractació pública socialment responsable, l’Ajuntament de Barcelona ha publicat la Guia de Contractació Pública Social en la qual es concreten diverses mesures que qualsevol entitat o empresa que vulgui guanyar licitacions municipals haurà de complir.

 

Quines mesures es proposen?

Segons el consistori, cada any s’adjudiquen a la ciutat 590 milions d’euros en béns i serveis municipals, la qual cosa representa la quarta part del pressupost total de la ciutat. Amb aquest important volum s’ha apostat per exigir a les organitzacions licitadores models de negoci basats en:

  • Salaris dignes: un dels criteris d’adjudicació serà que l’organització licitant ofereixi una retribució salarial superior a l’establerta per conveni.
  • Contractació laboral estable: Es valorarà que s’aposti per la contractació indefinida de la plantilla.
  • Subrogació de la plantilla laboral amb manteniment de les condicions del conveni: L’organització contractista haurà de mantenir els salaris i les condicions laborals.
  • Igualtat de gènere: Caldrà presentar mesures per garantir la igualtat de gènere.
  • Conciliació responsable del temps: també caldrà presentar mesures per fomentar la conciliació laboral, familiar i personal.
  • Accessibilitat universal: caldrà acreditar que l’organització disposa de les mesures corresponents.
  • Incorporació laboral de persones amb diversitat funcional: Caldrà complir amb el requisit que el 2% de la plantilla siguin persones amb discapacitat.
  • Impuls de l’economia cooperativa, social i solidària
  • Participació social en la contractació pública: En el procés de valoració d’ofertes es podrà demanar la col·laboració d’organitzacions social representatives.

Descarregueu la Guia de Contractació Pública Social en PDF  

Aquest document s’ha elaborat a partir de debats i la recerca de consensos amb entitats ciutadanes, associacions, sindicats, la Patronal de la Micro, Petita i Mitjana Empresa (PIMEC) i diversos sectors empresarials.

 

En quins casos caldrà aplicar el contingut d’aquesta guia?

El conjunt de l’Ajuntament i de les empreses i entitats amb participació majoritària que componen el grup municipal hauran d’aplicar el contingut de la guia en el moment de convocar licitacions, amb les adequacions corresponents en funció  del règim jurídic de contractació i de l’àmbit competencial corresponent.

Les diferents mesures que es recullen en la guia s’inclouran en els  models de plecs de clàusules administratives particulars, segons el  tipus contractual.

Un cop publicada la guia, l’objectiu ara és obrir un procés de debat i de diàleg entre els sectors empresarials i les associacions i entitats ciutadanes sobre els criteris d’actuació que conté, que culmini en l’aprovació d’un nou decret municipal de contractació social que actualitzi i substitueixi l’actual. 

Cal afegir que les consideracions de caràcter ambiental en la contractació pública social que impulsa l’Ajuntament de Barcelona es fa a través del programa “Ajuntament + Sostenible” i no són objecte d’aquesta guia.

Skip to content