L’Ajuntament deixa en pausa els terminis de requeriments i justificacions de les subvencions durant l’estat d’alarma

 2020-03-20

Amb motiu de l’estat d’alarma, l’Ajuntament de Barcelona facilita la gestió dels requeriments, reformulacions i justificacions de les seves convocatòries de subvencions per tal que cap entitat tingui problemes en aquest sentit. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies també ha suspès tots els terminis que consten en les convocatòries. Us n’informem:

En el cas de les Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, tant les ordinàries com les extraordinàries i tant els convenis com les subvencions directes:

  • Si teniu requeriments d'esmenes EN CURS (enviats abans de la declaració d'estat d'alarma)El termini que s'ha atorgat per esmenar queda en suspens i es reprendrà quan quedi sense efecte el Decret de declaració d'estat d'alarma. S'allargarà els dies equivalents a la seva duració, i podreu presentar les esmenes requerides pels canals habituals.

 

  • Si rebeu requeriments d'esmenes NOUS a realitzar durant la declaració de l'estat d'alarma: Si durant l’estat d’alarma rebeu algun requeriment d'esmena, el termini indicat per respondre a aquest requeriment començarà a comptar quan quedi sense efecte l'esmentat Decret de declaració d'estat d'alarma, i podreu presentar les esmenes requerides pels canals habituals.

 

  • En cas d’haver de fer reformulacions a les sol.licituds de subvencions presentades a la convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2020a causa de l’impossibilitat de la realització de la totalitat dels projectes: Les persones sol·licitants de subvencions poden presentar reformulació dels seus projectes en qualsevol moment de la tramitació.

 

  • Si teniu justificacions pendents: Queda interromput el termini de presentació de la justificació per a totes aquelles subvencions en què aquest termini finalitzi amb data posterior a aquest 14 de març. El termini es reprendrà quan quedi sense efecte l'esmentat Decret de declaració d'estat d'alarma, i s'allargarà els dies equivalents a la seva duració. La justificació es podrà presentar llavors pels canals habituals. Mentrestant, si es presenta alguna justificació per la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, es considerarà presentada correctament.

 

Subvencions Departament de Treball, Afers Socials i Famílies:

Tots els terminis que consten en les convocatòries d’ajuts i subvencions resten suspesos, afectant tant els de les sol·licituds com els terminis d’execució de les activitats i projectes, i també els de la seva justificació posterior. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què s’anul·li l’estat d’alarma.

 

 

Skip to content