L’Ajuntament de BCN obre una nova convocatòria de subvencions pluriennal per a projectes associatius i d’accio comunitària

 2018-01-10

L’Ajuntament de Barcelona ha obert una nova convocatòria de subvencions per a projectes associatius i d’acció comunitària que tinguin una durada bianual.

Aquesta primera convocatòria va dirigida a projectes que s’hagin iniciat durant el 2018 i finalitzin durant el 2019.

El termini per presentar les sol·licituds es va obrir el passat 5 de gener i es tancarà el proper 1 de febrer.

En aquest enllaç podeu descarregar els formularis de sol·licitud i els documents de bases i de convocatòria

 

Una opció per a projectes de més d’un any de durada

Aquesta nova convocatòria s'afegeix, doncs, a les subvencions anuals ordinàries de l’Ajuntament per activitats, projectes i serveis de districte i de ciutat, les quals també tenen la convocatòria oberta actualment. (Podeu consultar l’especial de TJ sobre aquesta convocatòria anual) I permet a les associacions que realitzen projectes amb una durada de més d’un any poder optar a finançament per al conjunt del projecte.

 

Quins objectius han de tenir els projectes presentats?

Els projectes que es presentin han de fomentar activitats d’interès públic o social en el marc de l’acció comunitària i l’associacionisme, d’acord amb els següents objectius i finalitats:

 • Projectes que per la seva qualitat estratègica desenvolupin, enforteixin i consolidin accions comunitàries als barris.
 • Projectes d’entitats sense ànim de lucre que impulsin la transparència econòmica i del funcionament al sí de l’entitat.
 • Projectes que plantegin augmentar el coneixement de l’entitat entre la ciutadania, donar a conèixer els valors de l’associacionisme i del voluntariat i potenciar el teixit social i associatiu com a element de promoció social i comunitària.
 • Projectes que promoguin la col·laboració entre entitats per fomentar l’aprofitament de recursos, el treball en xarxa i l’impuls de propostes innovadores d’acció comunitària i treball conjunt.

 

Els requisits

Els requisits per a presentar projectes són els següents:

 • Que el projecte tingui objectius i finalitats coincidents amb el que s’estableix en aquesta convocatòria.
 • Que les activitats que es desenvolupin complementin la competència municipal.
 • Que el projecte i les activitats que se’n deriven es facin en el terme municipal de Barcelona.
 • Que les activitats que es facin siguin sense afany de lucre. En cas contrari  haurà de revertir en les pròpies activitats subvencionades.
 • Que el projecte incorpori objectius finalistes i avaluables que transformin la situació inicial descrita.
 • Que el projecte presentat compti amb el reconeixement d’altres entitats i serveis del territori d’actuació.
 • Que les activitats programades s’iniciïn el 2018 i finalitzin el 2019.
 • Que les sol·licituds presentades evitin el llenguatge sexista.
 • No es pot presentar el mateix projecte en format anual (Convocatòria Ordinària de Subvencions) en l’àmbit d’Acció Comunitària i Associacionisme. Si que es podria presentar en d’altres àmbits de la convocatòria anual.   
Skip to content