La vostra entitat té més de 50 persones treballadores? Això us interessa!

 2022-03-03

Les entitats amb més de 50 persones treballadores a partir del 7 de març de 2022 han de disposar obligatòriament de Plans d’Igualtat, per tal d’avançar cap a una organització laboral més equitativa.

Es tracta de paràmetres que cada entitat haurà de treballar, fent prèviament una diagnosi, amb l’objectiu d’assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats. Aquests paràmetres van encaminats a eliminar la discriminació per raó de sexe.

Per conèixer amb més detall les obligacions normatives en matèria d’igualtat, us animem a donar una ullada al webinar organitzat per Xarxanet Associacionisme. I si voleu aprofundir en matèria d’igualtat, consulteu el nostre Manual sobre la incorporació de la perspectiva de gènere i mesures d’igualtat per a entitats.

Entitats, estigueu atentes que continuarem informant sobre totes les novetats a través de tjussana.cat, de les nostres xarxes i del TJExpress, el butlletí electrònic del centre (Subscriviu-vos-hi!).

Skip to content