La transparència en el sector associatiu de BCN, a anàlisi

 2020-12-17

La Direcció de Serveis d’Acció Comunitària ha publicat un informe sobre la transparència en aquelles entitats de la ciutat que tenen una relació directa amb la Direcció, ja sigui per què gestionen equipaments o plans i processos comunitaris o per què tenen subvencions plurianuals o convenis o formen part del Consell de Ciutat.

En el document, més enllà d’analitzar el nivell de compliment de les directrius pel que fa a transparència per part de cadascuna d'aquestes entitats, també es promou promoure la reflexió conjunta del sector sobre els reptes que representa la transparència com a valor democràtic.

L'informe es basa en l’observació del compliment de 18 indicadors que recullen la Llei 19/2014 de 29 de desembre, la Guia de Transparència per a les associacions i fundacions perceptores de subvencions i ajuts públics (Generalitat de Catalunya, 2014) i la guia Transparència i qualitat de la informació de les entitats sense ànim de lucre. Manual i guia d’autoavaluació del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la ciutadania plural (UAB), en la qual des de Torre Jussana vam participar en el procés de realització.

De les 108 entitats analitzades es desprèn que la gran majoria (84%) poden millorar els mecanismes de transparència. Dels elements de millora detectats destaquen aquells que fan referència a la informació pròpia de l’entitat (Missió, Visió, Valors) i també a la publicació dels projectes que realitzen.

L’ús d’un apartat específic a la web pròpia sobre transparència, els canals de difusió de l’entitat, o l’accés als documents interns de gestió (estatuts, pressupost, convenis…) són altres aspectes que també s'analitzen en l'informe. 

El document finalitza amb una sèrie de reflexions sobre la necessitat i el valor del lliure accés a la informació de les entitats, la rellevància d’aquesta disponibilitat pel funcionament democràtic de l’entitat i quin ha de ser el rol que assumeixi l’administració pública per vetllar i potenciar el seu compliment.

 

En què us pot ajudar TJ?

  • Us informem! Si teniu dubtes relacionats amb l'aplicació dels criteris de transparència a l'entitat, contacteu amb TJ!
  • Us assessorem en comunicació associativa: Contacteu-nos per sol·licitar l'assessorament. Demaneu-nos hora enviant correu a tjussana@bcn.cat

 

Ves al contingut