La Llei del Voluntariat i Foment de l’Associacionisme: Què, qui i quan?

 2015-11-04

Fruit d’una llarga tramitació de més de dos anys, el passat 23 de juliol, el ple del Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 25/2015 del Voluntariat i Foment de l’Associacionisme. Tot i que ja es disposava de la Carta del Voluntariat (Resolució 98/V de 29 de maig del Parlament de Catalunya) ara es disposa d’un text normatiu amb rang de llei que regula el voluntariat i el foment de l’associacionisme.

El text defineix les persones voluntàries, i estableix els seus drets i els seus deures així com els de l’entitat en el marc de la qual exerceixen la seva activitat i els de les persones destinatàries de l’acció voluntària.

 

A quines entitats afecta aquesta llei?

Aquesta legislació és d'aplicació a les entitats sense afany de lucre d’àmbit català amb programes de voluntariat tot i que el capítol II, de drets i deures, no s’aplicaria en aquelles entitats en les quals totes les persones voluntàries són sòcies de l’entitat i no han optat per elaborar un programa de voluntariat.

S'ha de tenir en compte que, pel que fa a l’obligatorietat que estableix la llei de disposar d'un pla de voluntariat o participació, d’un pla de formació, i de la certificació de la participació de les persones voluntàries en els programes de l'entitat, la normativa fa una excepció per a les entitats de menys de 100 persones voluntàries. Aquestes podran delegar-ho a les federacions respectives o a entitats de primer nivell. També poden complir amb aquests requisits de forma coordinada amb d’altres entitats o per mitjà de convenis amb les administracions públiques.

 

Quin és el termini per adaptar-se a la nova llei?

Des del 30 de juliol del 2015, data d’entrada en vigor de la llei, les entitats amb més de 100 persones voluntàries disposen d’1 any per ajustar-se al seu compliment, mentre que les que tenen menys de 100 persones voluntàries, disposen de 2 anys per a fer-ho. Tanmateix, la Llei preveu l’elaboració d’un reglament que desenvolupi i moduli el grau de compliment dels deures, l'observació dels drets i els terminis per fer-ho.

 

Per a més informació?

Skip to content