Ja podeu descarregar l’estudi de #ElPanoràmic sobre base social i participació

 2019-11-28

El passat dimecres 27 de novembre es va presentar al Centre Sant Pere Apòstol de Ciutat Vella els resultats de la darrera edició de #ElPanoràmic, la macroenquesta de les entitats no lucratives catalanes.

En aquest cas l’estudi s’ha centrat en la base social i la participació a les entitats catalanes i s’ha realitzat des d’una perspectiva qualitativa.

Més enllà de la informació que s’ha recopilat, l'informe ofereix anàlisi, idees i propostes sobre com enfortir la base social i la participació, un dels principals reptes de les entitats catalanes. 

Tot el contingut l’hem editat online des de Torre Jussana, a través de la col·lecció Dossier Barcelona Associacions de Torre Jussana. El podeu descarregar en PDF en el següent enllaç:

Dossier Barcelona Associacions nº5 – El Panoràmic 2018: Base social i participació a les entitats no lucratives de Catalunya

Els diferents informes del Panoràmic són una eina de generació de coneixement sobre la situació real de les entitats no lucratives catalanes, amb l’objectiu de disposar d’informació que permeti traçar estratègies de millora per al conjunt del sector. En aquest cas, les entitats hi podeu trobar idees útils per desenvolupar les vostres pròpies estratègies de millora de la participació a l’entitat.

La metodologia emprada en la recerca ha consistit en la realització de 7 grups de discussió en diferents ciutats d’arreu de Catalunya. Aquests grups de discussió han estat formats per entitats representatives dels diversos àmbits temàtics i territorials d’actuació.

En l’informe resultant, després d’una primera conceptualització teòrica i a través de les aportacions de les entitats participants en els grups de discussió, es fa una aproximació al concepte de base social i la seva heterogeneïtat en el sector no lucratiu per tal d’intentar acotar qui la composa i quines característiques comunes se’n poden despendre.

Seguidament l’informe se centra en les dificultats i problemàtiques recopilades per, posteriorment, recopilar les eines de millora de la base social i les experiències d’èxit detectades.

En la part final de l’informe s’hi desgranen els reptes de futur detectats i les conclusions extretes. Finalment, l’anàlisi acaba amb 16 reflexions sobre la base social i la participació a les entitats no lucratives, elaborades per les organitzacions impulsores del Panoràmic: el Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), l’Observatori del Tercer Sector (OTS), la Fundació Ferrer i Guàrdia i la Fundació Pere Tarrés.

 

Ves al contingut