Ja podeu descarregar el resum de dades de #ElPanoràmic 2016!

 2017-06-08

El passat dijous 8 de juny es va presentar a Cotxeres de Sants la 3a onada de dades de El Panoràmic. Un any més, des de TJ hem editat l'informe resultant, en el marc de la col·lecció Dossier Barcelona Associacions. Podeu descarregar-lo a bit.ly/pdfpanoramic.

 

Algunes dades destacades

Aquesta recerca té una mostra de més de 2.200 organitzacions d’arreu de Catalunya. L’any de referència és el 2015, donat que era el darrer exercici tancat en el moment d’iniciar el treball de camp. L’objectiu de l’estudi és recollir dades de manera periòdica sobre la situació actual i l’evolució de les entitats, que permetin fotografiar en cada moment el seu compromís per la millora del país i de la ciutat en diferents àmbits, millorar el seu coneixement i transparència i proporcionar dades fiables sobre el sector a d’altres agents socials com l’administració, el món acadèmic, els mitjans de comunicació i a la societat en general.

En l’estudi s’hi reflecteix la gran vitalitat del teixit associatiu català i barceloní. Segons el Panoràmic, a finals del 2015 a Catalunya hi havia  entre 20.000 i 25.000 associacions actives (dades estimades). Tenint en compte les dades de població de l’lIdescat (7.424.754 persones a finals del 2015), aquesta xifra representa una entitat no lucrativa per cada 330 persones. Per la seva banda, a Barcelona s’hi ha detectat entre 4.800 i 5000 entitats actives (1 associació per cada 327 persones).

En l’estudi també s’analitza la forma jurídica de les entitats no lucratives. El gran gruix (87%) són associacions, mentre que el 6% són fundacions, el 2% són cooperatives no lucratives, un altre 2% són organitzacions sense forma jurídica i un 3% tenen d’altres tipus de formes jurídiques.

Pel que fa a l’àmbit prioritari d’actuació, el 28% de les entitats es dediquen a l’acció social mentre que el 25% pertanyen a l’àmbit de la cultura, el 20% al de l’esport, el 12% es dediquen a la formació i l’educació i el 9% són juvenils. També hi ha entitats comunitàries i veïnals (3%) i entitats ambientals, de foment dels drets civils, de cooperació pau i drets humans i d’altres tipus que, en cada cas, representen un 1% del total d’entitats no lucratives.

Donat que són entitats que es basen en l’acció voluntària de les persones, l’anàlisi també es fixa en el grau d’implicació que tenen. Més de la meitat de les persones associades (51%) tenen un alt nivell d’implicació en la seva entitat. Per sexes, la recerca ha permès saber que el 52 per cent de les persones que formen part d’associacions són dones mentre que el 48% són homes.  La proporció s’inverteix quan parlem d’òrgans de govern de les entitats com les juntes directives (associacions), els patronats (fundacions) i consells rectors (cooperatives sense ànim de lucre). En aquest cas la proporció per homes i dones és d’un 52% i un 48% respectivament.

El Panoràmic també recull indicadors relacionats amb l’economia de les associacions. En el 2015, el 44% de les entitats va comptar amb uns ingressos anuals iguals o inferiors als 15.000 euros. El 45 % es va moure en diverses forquilles entre els 15.000 i els 500.000 euros i només l’11% restant va tenir uns ingressos superiors als 500.000 euros. En l’estudi també es fa referència a les fonts de finançament. El 57% dels recursos econòmics procedeixen de fonts públiques, mentre que el 32% procedeixen de recursos propis i l’11% restant de fonts privades. 

Pel que fa la ciutat de Barcelona l’anàlisi districte per districte inclòs en la recerca, fa palès que l’Eixample és el districte que aplega més entitats amb el 19% de les organitzacions de Barcelona. Els districtes que acullen menys entitats són Sarrià-Sant Gervasi, les Corts i Sant Andreu que concentren, cadascun, un 6% de les entitats amb seu a Barcelona. 

Finalment, pel que fa als reptes detectats per al conjunt del sector no lucratiu, els 3 primers són ampliar i implicar més a la base social, consolidar el finançament i treballar en xarxa i col·laborar amb d’altres agents socials.

El document complet es pot descarregar a http://bit.ly/pdfpanoramic  

El Panoràmic és un projecte promogut pel Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) i impulsat conjuntament amb l’Observatori del Tercer Sector, la Fundació Ferrer i Guàrdia i la Fundació Bancària La Caixa

Skip to content