Ja podeu consultar la resolució provisional de la convocatòria de subvencions 2015

 2015-04-02

Resolució subvencionsAvui 2 d’abril ha sortit publicada, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), la resolució provisional de la Convocatòria de Subvencions a activitats, projectes i serveis a Districte i Ciutat per l’any 2015.

Podeu consultar el BOPB aquí.

Un cop publicada la resolució provisional s’obre un període de 10 dies hàbils per:

  1. Presentar la documentació que se’ns sol·licita en la mateixa publicació.
  2. Presentar la reformulació dels projectes en cas que el pressupost real no sigui igual al presentat a la sol·licitud o bé, si hi ha canvis en algunes activitats del projecte.
  3. Presentació d’al·legacions en cas de no estar en acord amb el dictamen resolució.
  4. Renuncia a l'import atorgat.

En cas que se’ns hagi concedit una subvenció o se’ns hagi denegat i no haguem de presentar documentació o estem d’acord amb la resolució, la proposta de resolució provisional esdevindrà definitiva sense necessitat de notificació si així, ho decideix l’òrgan instructor (veure procediment de concessió, punt 7 de la convocatòria).

On s’ha d’entregar la documentació?

Si en el termini de 10 dies hem d’entregar documentació, reformulacions o al·legacions a la resolució, aquesta documentació cal entregar-la a qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) dirigida al Codi de Subvenció on hem entregat la sol·licitud del projecte.

Recordeu: l’horari d’obertura de les diferents OAC és de dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 8:30 a 14:30h i dijous de 8:30 a 20:00h a excepció de la OAC de Sant Miquel que obra de dilluns a dissabte de 8:30 a 20:00h.

Com sol·licitar la documentació requerida?

A continuació, trobareu els enllaços a les pàgines web dels diferents organismes on expliquen com obtenir els certificats de forma telemàtica. En la majoria de casos per fer la sol·licitud de forma telemàtica cal que l’entitat disposi del Certificat digital. En cas que l’entitat no en disposi, pot fer la sol·licitud de la documentació de forma presencial a les diferents delegacions locals d’aquestes administracions.

Què pot fer Torre Jussana per vosaltres?

Si teniu dubtes sobre el procediment de concessió o sobre la documentació sol·licitada, podeu fer-nos-les arribar a través del nostre correu tjussana@bcn.cat o bé trucar-nos al 932 564 118.

Skip to content