Ja disponibles els models per justificar les subvencions de l’Ajuntament de BCN 2016

 2016-07-26

Els models per a les justificacions dels projectes subvencionats en la convocatòria 2016 de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona per activitats i projectes de districte i de ciutat 2016 ja estan disponibles per a la seva descàrrega. Podeu trobar-los a la pàgina de subvencions de la web del consistori.

En la següent infografia us resumim el procés a seguir i fins quan es poden entregar les justificacions:

Com s'indica en la infografia, el termini per entregar la documentació justificativa és d'un màxim de dos mesos a partir de la data de finalització del projecte indicada en la documentació de sol·licitud de la subvenció.

 

Quins documents cal presentar?

Cal presentar la següent documentació:

– Instància de presentació

– Memòria d’activitats

– Memòria econòmica

Recordem que aquests models estan disponibles a la pàgina de subvencions de la web de l'Ajuntament.

 

On es poden lliurar les justificacions?

Les justificacions es poden entregar en qualsevol de les Oficines d’Atenció al Ciutadà.

 

Cal adjuntar les factures, tiquets…?

Recordeu que els documents justificatius originals (factures, tiquets, etc.) s’hauran d’entregar posteriorment, quan l’òrgan que us ha atorgat la subvenció us ho sol·liciti.

Aquests documents justificatius originals seran els corresponents a les subvencions atorgades i, com a mínim, per la totalitat de l’import subvencionat, siguin o no aquestes factures les imputades a la subvenció municipal per part de l’entitat.

 

En què us pot ajudar TJ?

Si teniu qualsevol dubte sobre els documents que cal entregar podeu consultar el següent recurs “Guia per elaborar la Justificació Subvencions Ajuntament de Barcelona 2016” que hem elaborat, o bé podeu fer-nos arribar els dubtes que tingueu per correu electrònic (tjussana@bcn.cat) o trucant-nos al 932 564 118.

Skip to content