Impost de Societats: En quins casos no cal declarar-lo?

 2015-06-05

Les associacions sense ànim de lucre estan subjectes a diferents impostos, un dels quals és l’Impost de Societats. En determinats casos no hi ha obligació de declarar l’impost però cal tenir molt clar que es reuneixen totes les condicions. Quines són? Ho expliquem!

Les associacions no estan obligades a declarar l’Impost de Societats quan es compleixen les tres condicions següents:

a) els ingressos totals no superen els 50.000 euros anuals.

b) els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció no superen els 2.000 euros anuals.

c) els ingressos no exempts que s’obtenen estan sotmesos a retenció.

Atenció, però, amb la tercera condició. Les factures amb o sense IVA no estan subjectes a retencions (només ho estan les activitats econòmiques que provenen del rendiment del patrimoni). Per tant, les associacions que emetin alguna factura, independentment del seu import, estaran obligades a presentar-lo perquè no compliran el tercer supòsit que estableix la llei.

Quan s’ha de fer la presentació

L’Impost de Societats es presenta a través del model 200. La presentació és anual i, per tant, al 2015 cal declarar l’Impost de Societats de l’activitat econòmica realitzada l’any 2014. El termini per fer-ho és de 25 dies després dels 6 mesos de l’aprovació dels comptes anuals. Per tant, per saber quin és el termini en cada cas cal comprovar quan finalitza l’any comptable, comptar 6 mesos i durant els 25 dies posteriors al darrer mes serà el termini de la vostra presentació.

Per exemple, si l’any comptable de l’associació és de l’1 de gener al 31 de desembre, el termini de presentació serà de l’1 al 25 de juliol. .

Per últim, recordem que les fundacions, les associacions declarades d’Utilitat Pública i les entitats registrades al registre de Cooperació al Desenvolupament (autonòmic o estatal) si que estan obligades a declarar l’impost donat que estan subjectes a la llei 49/2002.

En què us pot ajudar TJ?

  • Si teniu dubtes sobre l’Impost de Societats podeu fer-nos-els arribar a través de l’adreça tjussana@bcn.cat o bé, trucar-nos al 932 564 118.
  • Si voleu més informació sobre fiscalitat podeu demanar cita per l'assessorament presencial que oferim en l’àmbit econòmic trucant al 932 564 118.
Skip to content