Idees per fer una bona tasca associativa durant el confinament

 2020-03-23

Com no podia ser d'una altra manera, les associacions de la ciutat també viuen i pateixen els moments extraordinaris en els que estem immersos a causa del COVID-19. Són dies en que la interrelació personal, allò que fa tant màgic i potent el món associatiu, viu un moment de sotrac però també es pot aprofitar per créixer com a organització si es fan les passes i accions correctes. La gestió de les crisis sovint s’ha plantejat des de la vessant de les relacions públiques i la comunicació però, certament, afecta i remou a tota l’estructura de les organitzacions. Però l’excepcionalitat actual també pot permetre potenciar els vincles interns i amb les comunitats de l’entorn i millorar el funcionament de l’entitat, reformulant projectes i accions o planificant-ne, entre d’altres.

Tot seguit us plantegem algunes accions que podeu dur a terme aquests dies de confinament, seguint un model de prioritzacions que se centra en  dos criteris: la importància i la urgència de cadascuna de les accions (i que va inspirar, entre d’altres, al president dels Estats Units Dwight D. Eisenhower): 

Per tant, com a organitzacions el que cal fer primerament és plantejar-se i analitzar la situació de l’entitat, de la seva base social, dels projectes i accions que desenvolupa… i per fer-ho és necessària la implicació de la junta directiva, dels consells o comissions, de les persones sòcies, de les treballadores, de les donants, de les persones voluntàries… quanta més gent participi en el procés de reflexió i re-impuls, més enfortida en sortirà l’associació.

 

Algunes coses urgents i importants

Gestió de personal contractat

  • Són moltes les entitats que tenen personal contractat, de manera fixa o mitjançant la contractació d’autònoms. El confinament obliga a paralitzar bona part de l'activitat de la organització, i això representa un autèntic trasbals per a les persones assalariades i les seves tasques. És urgent i prioritari tractar aquest aspecte en els òrgans de govern de l’entitat, plantejar si hi ha opcions de teletreball atenent les circumstàncies personals de cada persona treballadora o si s’aplacen els encàrrecs a les persones autònomes però es pot fer el pagament sota el calendari previ, entre d’altres opcions.

Analitzar la capacitat d’actuació i els canals

  • És moment, també, d’analitzar fredament les forces i els mecanismes amb els que compteu per a tirar endavant l’entitat en aquests moments. Actualment són molts els canals de comunicació virtuals entre les persones, però no podem descuidar l’escletxa digital, ben present encara. S’hi suma, també, el fet que el confinament no necessàriament vol dir tenir més temps lliure ja que la balança entre temps personal-familiar-laboral que dúiem en el dia a dia es desequilibra. Cal ser conscients realment del que podreu fer i del que no, de amb qui es pot comptar més i amb qui menys, de si tenim una estructura que permeti les relacions i el treball a distància o no, etc…

Mantenir informada a la base social sobre quines mesures i accions es faran en aquest periode

  • És primordial comunicar a les persones associades de l’entitat quines mesures i accions es realitzaran durant aquest període. Què es deixarà de fer, què s’aplaça, si es cobren les quotes, s’anul·len tallers i activitats o s’aplacen, si es plantegen alternatives no presencials per a les seves accions… Les associacions, malgrat aturin l'activitat, continueu existint i ho continuareu fent després d’aquesta crisi, així que és clau no  trencar els vincles amb les persones de l'entorn i de l'entitat.

Suport a la comunitat

  • La majora de les entitats de Barcelona estan arrelades als districtes i barris de la ciutat. Aquests dies és més que pertinent plantejar-se què podeu fer des de l’entitat per tal d'ajudar les persones de l’entorn que ho puguin necessitar. Des de sumar-se a les xarxes de suport ciutadà que existeixen a la ciutat, passant per difondre continguts de manera virtual per a fer més amè el confinament (com ara aquella obra de teatre que teniu gravada en vídeo i que mai heu penjat al youtube), o posar-se en contacte amb els socis de l’entitat que puguin necessitar un cop de mà.

Previsió econòmica

  • Malgrat que les entitats sou organitzacions eminentment orientades al benestar de les persones, l’economia també és un element bàsic per a la vostra subsistència. Cal, doncs, analitzar com esteu econòmicament, a què heu de fer front, a què haureu de fer front en el futur, que caldrà ajornar, detectar quins són els elements crítics que us poden representar un veritable mal de cap, etc…

 

Important però no urgent

Recalendaritzar l’entitat

  • Cal replantejar els calendaris de les accions pendents (tenint en compte el temps de preparació d’aquestes), dels moments i processos de participació…

Replantejar-se l’entitat

  • Potser aquest moment de parada és adequat per fer processos de reflexió sobre la intenció de l’entitat (missió, visió), les accions i projectes, els mecanismes i canals de participació, o sobre aspectes de gestió i comunicació. És un bon moment per construir estratègies amb calma.

Formar-se

  • Si certament disposeu de més temps, potser és hora de fer aquell curs virtual que teníeu pensat fer on-line, rellegir aquell manual tant interessant, veure aquell documental, etc…

 

Urgent però no important

El local

  • Si quan sortim de vacances mirem de no deixar res a la nevera que es faci malbé o tanquem l’aigua per a que no hi hagi cap fuga, també cal preveure com trobarem el local a la tornada i què haurem de tenir en compte el dia que es pugui tornar a obrir al públic. 

 

No urgent i no important

Xafardejar

  • Potser és un bon moment per a conèixer i veure què fan altres entitats com la vostra. Cerqueu per internet, segur que trobareu moltes fonts d’inspiració per a millorar i potenciar l’entitat.

Evidentment, cal que cada entitat faci la seva pròpia anàlisi, considerant les forces i capacitats de les quals disposa i planificant què i com vol aconseguir. Com sempre, tindreu Torre Jussana al vostre costat (ara virtualment). Com sabeu, estem teletreballant però podeu fer-nos arribar les vostres consultes per telèfon i per correu electrònic. Consulteu els horaris i telèfons on ens podeu contactar.

Skip to content