Idees per fer assemblees més participatives, àgils i efectives

 2015-12-23

Moltes associacions realitzen a principis d’any una reunió del seu òrgan sobirà i principal espai de participació i de presa de decisions: l’assemblea general. Per aquest motiu, la Guia d’Assessorament corresponent al mes de desembre porta per títol “Idees per fer assemblees més participatives, àgils i efectives”.

L’assemblea general no només és l’òrgan sobirà i on es prenen les principals decisions sinó que és un espai absolutament clau per al bon funcionament de l’entitat i per fomentar el sentiment de pertinença a l’organització de les persones associades. Per aquest motiu és important no deixar-la en mans de la improvisació i planificar-ne la seva convocatòria, la realització i el treball posterior que se’n realitzarà. En aquesta Guia d’Assessorament hi recopilem idees i recomanacions per fer un bon treball de l’abans, el durant i el després de l’assemblea.

La guia es pot descarregar en el següent enllaç:

Guia d’Assessorament núm. 3 – Desembre 2015 – Idees per fer assemblees més participatives, àgils i efectives

Des del passat mes d’octubre cada mes publiquem en format PDF una guia monogràfica que desenvolupa alguna de les temàtiques importants relacionades amb el bon funcionament d’una associació. Aquestes guies han estat pensades per oferir a les entitats un recurs amè, concís i pràctic que els permeti millorar o replantejar diferents àrees de l’organització i queden recopilades a l’apartat de publicacions de la web del centre. El primer número portava per títol “Les claus del bon funcionament d’una associació” i el segon estava dedicat a “Què cal saber per formar part de la Junta Directiva”.

Aquestes publicacions se sumen a les altres dues col·leccions de publicacions del centre: Els Útils Pràctics (Manuals sobre temàtiques d’interès per a les associacions, amb contextualització teòrica i exemples i eines d’aplicació pràctica) i els Dossiers Barcelona Associacions (Publicacions de divulgació i reflexió a l’entorn del fet associatiu i de qüestions clau per al funcionament de les associacions i la seva relació amb l’entorn).

Skip to content