Fins quan podeu justificar els projectes 2020 de la convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de BCN?

 2021-03-02

Recordem que s'ha prorrogat en 99 dies naturals la data de finalització de tots els projectes presentats a la convocatòria de l'any passat (2020) de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona per a activitats, projectes i serveis de districte i de ciutat. El termini per justificar és de 2 mesos a partir d'aquesta nova data

Aquesta modificació del procés de subvencions va ser aprovada en el marc de la pandèmia (Decret d’Alcaldia de 22 d’abril 2020), i per tal de facilitar la realització dels projectes que van ser subvencionats.

Per tant, el termini final de justificació va en funció de la data de finalització del projecte que s´ha indicat en la sol.licitud de subvenció del 2020. 2 exemples:

  • Exemple 1: si la data de finalització del projecte indicada en la sol.licitud de subvenció del 2020 és el 31 de desembre de 2020, el termini queda automàticament ampliat fins al 9 d'abril (99 dies naturals). Per a justificar hi ha un termini de dos mesos a partir d'aquesta nova data de finalitació i, per tant, hi haurà temps per fer-ho fins al 9 de juny.

 

  • Exemple 2: si la data de finalització del projecte indicada en la sol.licitud de subvenció del 2020 és el 31 d'octubre de 2020, el termini va quedar automàticament ampliat fins el 7 de febrer (99 dies naturals). Per a justificar hi ha un termini de dos mesos a partir d'aquesta nova data de finalitació i, per tant, hi haurà temps per fer-ho fins al 7 d'abril.

També us recordem que per a qualsevol dubte sobre les subvencions municipals, tant pel que fa a la justificació dels projectes del 2020 com pel que fa al procés d'atorgament de la convocatòria del 2021 podeu contactar amb Torre Jussana (93 256 41 18, tjussana@bcn.cat).

Skip to content