Fase 1: Què cal tenir en compte per obrir el local de l’entitat al públic?

 2020-05-21

És molt probable que l’entrada de Barcelona a la Fase 1 es produeixi aviat. En aquesta primera fase de desconfinament les entitats podreu plantejar-vos obrir les seus socials.

En aquesta informació us indiquem un seguit de mesures que caldrà aplicar per poder obrir els locals de les entitats tant al públic general com a la base social. Tot això, però, queda subjecte a l’entrada en vigor de la fase 1 i a les possibles modificacions que puguin introduir les administracions competents.

 

Quins locals podran obrir?

 • Les seus socials d'entitats que tinguin una superfície total igual o menor als 400 m2. Els espais més grans, així com centres cívics, casals de barri… disposaran d’una normativa especifica i concreta en el moment que s’acordi la seva obertura. Per tant, els equipaments públics gestionats per entitats hauran d'esperar el vist-i-plau municipal. 

 

Mesures a prendre

 • Senyalitzar els diferents espais recordant les diferents mesures de seguretat, higiene, circulació i els horaris d’atenció al públic.
 • Recomanem que les persones usuàries vinguin amb cita prèvia en aquesta fase.
 • Establir un horari exclusiu per a les persones majors de 65 anys i donar ús preferent a les persones amb mobilitat reduïda.
 • Cal mantenir una distància de seguretat de 2 m en tot moment, a més de dur la mascareta a l’hora d’atendre a les persones usuàries.
 • Com a criteri general per a l’ocupació d’espais de treball o sales de reunió, cada persona hauria de disposar d’un espai d’uns 4 m2, per tal de poder mantenir la distància aproximada de 2 metres. També hi ha la possibilitat d’acollir grups d’un màxim de 10 persones, si disposeu de l’espai suficient perquè puguin mantenir el distanciament físic i que no pertanyin a col·lectius vulnerables.
 • Si teniu espais de treball per a grups eviteu les coincidències horàries entre aquests grups. Planifiqueu una franja de temps d’entrada i sortida entre els grups.
 • A l’entrada de l’entitat i en els espais de treball cal posar a disposició de les persones usuàries locions hidroalcohòliques per a les mans.
 • Cal disposar de contenidors amb accionament de peu per a la retirada de material de protecció.
 • Evitar fer ús de l'ascensor en cas de tenir-ne. Utilitzeu les escales per accedir a la seu social o per moure-us-hi.
 • Retirar els expositors o revisters amb publicacions, en cas de tenir-ne.
 • Important ventilar els espais cada dia un mínim de 5’
 • Tenir material de protecció a disposició de les persones usuàries per si fes falta en algun moment.
 • Incrementar la neteja dels espais de treball: teclats, taules, fotocopiadores, poms portes, interruptors, taules, aixetes, etc. al final de cada torn o si compartiu elements amb una altra persona.
 • Incrementar la freqüència de neteja i desinfecció de zones comunes com sales de treball i fer-ho obligatòriament 2 cops al dia, la segona al tancar el local.
 • Finalment, us proposem planificar l'execució d'aquestes mesures i de les que prendreu per a cadascuna de les següents fases del desconfinament per tal que en tot moment ho pugueu tenir tot a punt per aplicar-les tan bon punt sigui possible. 

 

Recordeu!

 • Es continua recomanant el teletreball sempre que sigui possible i, com a mínim, durant les quatre fases de desconfinament.

 

Què fer si apareixen nous casos possibles o confirmats de COVID 19 entre l’equip tècnic de l’entitat?

Si la persona treballadora ha iniciat la simptomatologia o ha rebut la confirmació estant a casa:

 • Haurà de comunicar-ho a Salut Pública a través del 061 i al CAP al qual estigui assignat.
 • Comunicar-ho a la persona responsable/referent laboral i explicar les pautes que se li han donat de Salut Pública en referència als companys/es de treball. Caldrà aplicar les pautes indicades.

Si la persona treballadora es troba al lloc de treball:

 • Caldrà comunicar-ho a la persona responsable/referent per tal de recollir la informació necessària per identificar zones potencialment contaminades i contactes per una valoració posterior.
 • Posteriorment, el treballador marxarà a casa. i s'iniciarà la neteja i desinfecció de les superfícies i dels espais en contacte amb la persona.

Si teniu dubtes, envieu un correu amb la consulta concreta i el telèfon de contacte i ens posarem en contacte amb vosaltres: tjussana@bcn.cat

Recomanacions extretes de: 

Skip to content