Etapa de represa: Principals novetats que afecten a les entitats

 2020-06-18

Des del 19 de juny tot Catalunya ja està en l'anomenada fase de represa. I fins al 26 de juny no entraran en vigor els plans específics per a cada sector, tot i que alguns ja es poden consultar en aquest enllaç  

Com hem fet amb les anteriors fases, resumim quines novetats comporta aquest nou període. A l'espera que s'acabin de concretar les indicacions que entraran en vigor després de Sant Joan, bàsicament les principals novetats de la fase de represa fan referència a la capacitat dels espais. Són les següents:

 • Sales interiors: capacitat màxima d'un 50% de l'aforament.
 • Sales d’actes o espais similars: Capacitat màxima d'un 50% de l’aforament.
 • Activitats a l’aire lliure: Capacitat màxima d'un 75% de l'aforament. 

En tots els casos serà bàsic disposar d'un registre de totes les persones que participin en cadascuna de les activitats.  

Per a la resta de qüestions, les mesures que cal prendre són: 

 • Senyalitzar els diferents espais recordant les diferents mesures de seguretat, higiene, circulació i els horaris d’atenció al públic.
 • Continuem recomanant que les persones usuàries vinguin amb cita prèvia.
 • Tot i que ja no hi ha franges horàries, també seguim recomanant establir un horari exclusiu per a les persones majors de 65 anys i col·lectius vulnerables.
 • Prioritzar les activitats a l'aire lliure. 
 • Cal mantenir una distància de seguretat de 1'5m en tot moment, l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona. Si no es pot mantenir aquesta distància cal posar-se la mascareta.
 • Si teniu espais de treball per a grups eviteu les coincidències horàries entre aquests grups. Planifiqueu una franja de temps d’entrada i sortida d'entre 15 i 20' entre els grups.
 • A l’entrada de l’entitat i en els espais de treball cal posar a disposició de les persones usuàries locions hidroalcohòliques per a les mans.
 • Cal disposar de contenidors amb accionament de peu per a la retirada de material de protecció.
 • Evitar fer ús de l'ascensor en cas de tenir-ne. Utilitzeu les escales per accedir a la seu social o per moure-us-hi.
 • Deixar les taules de treball netes de papers i d'objectes i retirar els expositors o revisters amb publicacions, en cas de tenir-ne.
 • Important ventilar els espais cada dia un mínim de 10’
 • Tenir reservat material de protecció a disposició de les persones usuàries per si fes falta en algun moment.
 • Incrementar la neteja dels espais de treball: teclats, taules, fotocopiadores, poms portes, interruptors, taules, aixetes, etc. al final de cada torn o si compartiu elements amb una altra persona.
 • Incrementar la freqüència de neteja i desinfecció de zones comunes com sales de treball i fer-ho obligatòriament 2 cops al dia, la segona al tancar el local.

 

Què fer si apareixen nous casos possibles o confirmats de COVID 19 entre l’equip tècnic de l’entitat?

Si la persona treballadora ha iniciat la simptomatologia o ha rebut la confirmació estant a casa:

 • Haurà de comunicar-ho a Salut Pública a través del 061 i al CAP al qual estigui assignat.
 • Comunicar-ho a la persona responsable/referent laboral i explicar les pautes que se li han donat de Salut Pública en referència als companys/es de treball. Caldrà aplicar les pautes indicades.

Si la persona treballadora es troba al lloc de treball:

 • Caldrà comunicar-ho a la persona responsable/referent per tal de recollir la informació necessària per identificar zones potencialment contaminades i contactes per una valoració posterior.
 • Posteriorment, el treballador marxarà a casa. i s'iniciarà la neteja i desinfecció de les superfícies i dels espais en contacte amb la persona.

Si teniu dubtes, envieu un correu amb la consulta concreta i el telèfon de contacte i ens posarem en contacte amb vosaltrestjussana@bcn.cat

Recomanacions extretes de: 

Skip to content