Estrenem Consell de Centre! Governant TJ amb les associacions de la ciutat

 2018-06-21

Amb el canvi en el model de gestió de TJ, una de les principals novetats que s’estan implementant és el nou model de governança de l’equipament.

El Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), l’entitat gestora de TJ, ha apostat per obrir la governança del centre a totes les associacions de la ciutat, per tal que qualsevol entitat pugui fer aportacions, crítiques i propostes per millorar la tasca d’enfortiment del teixit associatiu que es realitza des del centre.

El màxim òrgan de govern de l’equipament serà el Consell de Centre, un espai de participació i decisió que s’ha renovat amb el canvi de model de gestió i que es va reunir el passat dilluns 18 de juny amb nou format, composició i objectius.

El Consell de Centre traçarà les decisions de caràcter estratègic de l’equipament. Per fer-ho es pretén que la seva composició sigui el màxim de representativa de la diversitat associativa de la ciutat.

Durant la primera trobada es va presentar el model de governança que es vol aconseguir per a l'equipament, l’actual estructura tècnica i els primers objectius: posar en marxa els espais de participació i definir el funcionament del propi Consell de Centre. També es va presentar una memòria resum dels 5 primers mesos del 2018, la proposta de preus públics per a l’ús dels serveis en casos concrets i la nova imatge gràfica del centre que es donarà a conèixer aviat.

 

Un òrgan de govern representatiu de la diversitat associativa de la ciutat

Una de les funcions del Consell de Centre serà implementar les necessitats dels diferents àmbits, tipologies i sensibilitats de les entitats de la ciutat en la definició de les línies estratègiques de treball de l’equipament. Per aquest motiu, es vetllarà perquè la seva composició sigui el més representativa possible de la diversitat associativa de la ciutat.

Actualment, la composició del Consell de Centre de TJ és la següent:

 

Les entitats de la ciutat governen el centre de serveis a les associacions

Qualsevol associació tindrà la possibilitat de fer propostes, crítiques i aportacions a través d’una eina virtual de participació que s’està desenvolupant a través de la plataforma de participació online Decidim

Des del Consell de Centre es treballarà per valorar totes les aportacions realitzades per les associacions a l’hora de definir les línies estratègiques de l’equipament, així com per buscar fórmules i propostes per potenciar la participació de totes les associacions en la definició dels serveis i les propostes de TJ. 

Skip to content