Especial subvencions Ajuntament de Barcelona amb documentació, recursos de suport i preguntes més freqüents

 2015-12-09

Ja està disponible la documentació relativa a les Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a Activitats i Serveis de Districte i de Ciutat per a l’any 2016 per tal que les associacions que vulguin presentar-s'hi ja puguin consultar tota la informació necessària per anar preparant les sol·licituds.

La convocatòria encara no ha estat publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i, per tant, encara no s'ha obert el termini per presentar les sol·licituds. La tramitació es podrà realitzar a partir del proper dilluns 28 de desembre i fins el dijous 21 de gener a qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), o bé telemàticament a través del portal de tràmits de l’Ajuntament si es disposa de certificat digital o de MobileID.

Des de Torre Jussana hem publicat a la web una pàgina especial sobre la convocatòria per tal d'ajudar a les associacions a preparar les seves sol·licituds. Hi trobareu tota la informació i enllaços a la documentació, a més de diversos recursos de suport, un apartat amb respostes a les preguntes més freqüents sobre la convocatòria i el vídeo complet de la sessió informativa que es va realitzar a Torre Jussana el passat 17 de desembre, entre d'altres recursos i informacions relacionades.

 

Novetats de la convocatòria 2016

La convocatòria d’aquest any presenta les següents novetats:

  • Nous àmbits temàtics: consum responsable, economia cooperativa, social i solidària i LGTBI.
  • Valoració de la perspectiva de gènere: enguany s’incorpora aquest criteri a l’hora de fer les valoracions dels projectes presentats.
  • Obligació de justificar que l'entitat sol·licitant no ha estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o gènere, segons la Llei 17/2015 del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
  • Obligació de complir amb la Llei de transparència, accés a la informació i bon govern: les bases exigeixen que les entitats que rebin subvencions superiors a 10.0000 euros compleixin les obligacions derivades de la llei de transparència, informin a l’Ajuntament de les retribucions dels òrgans de direcció o administració, a efectes de fer-les públiques i se sotmetin a la fiscalització de l’Oficina de Transparència i Bones pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona. Per a més informació sobre la Llei de Transparència podeu consultar la següent notícia elaborada per Torre Jussana i la Guia de Transparència per a les associacions i fundacions perceptores de subvencions i ajuts públics elaborada per la Generalitat de Catalunya.

 

En què us podem ajudar des de TJ?

  • Us informem! Si teniu qualsevol dubte sobre el procés de la convocatòria 2016 consulteu aquest Especial Subvencions 2016 on hi recopilem tota la documentació i els recursos de suport o poseu-vos en contacte amb el centre (932 564 118, tjussana@bcn.cat.

 

Skip to content