Es busquen experiències d’accions i projectes dirigits a les persones grans

 2018-11-29

-Heu modificat els estatuts de l’associació per incloure a les persones grans en els objectius de l’entitat?

-Heu creat un Consell Assessor per aprofitar el coneixement i l’expertesa dels antics membres de les juntes directives?

-Realitzeu projectes intergeneracionals?

-Aprofiteu els coneixements professionals d’alguna persona ja jubilada per millorar la gestió econòmica de l’entitat?

-Formeu a les persones sòcies de major edat en les eines tecnològiques per tal que puguin seguir millor l’activitat de l’organització?

Expliqueu-nos-ho! Volem recollir diverses experiències associatives relacionades amb les persones grans. Aquestes experiències poden emmarcar-se en qualsevol dels quatre àmbits que des de TJ considerem claus per al bon funcionament d’una associació (la intenció, l’acció, la participació i la gestió).

Per què us ho demanem? Doncs per què des de TJ seguim generant eines i recursos per a les associacions i, en aquest cas, estem preparant un nou Útil Pràctic centrat en les persones grans. La seva participació en el teixit associatiu i, per tant, la seva implicació en la comunitat, és un dels pilars de l’envelliment actiu i amb aquesta publicació volem oferir un recurs útil per potenciar-la. A més, si es té en compte que any rere any la població de persones grans és més nombrosa, és important que les associacions coneguin com adaptar-se a aquesta realitat.

La realització d’aquest Útil Pràctic compta amb la participació i la col·laboració del Departament de Promoció de la Gent Gran i el Departament de Participació Social (Ajuntament de Barcelona)  i d’un grup de treball del Consell Assessor de la Gent Gran (CAGG). 

Però ja ens coneixeu: volem comptar, també, amb les experiències del teixit associatiu de la ciutat. És per això que us demanem la vostra col·laboració en el projecte d’una manera molt senzilla: compartint les vostres experiències associatives amb les persones grans! Per fer-ho només cal que ompliu el següent formulari:

Formulari accions i projectes associatius dirigits a les persones grans

Com sabeu, els Útils Pràctics de Torre Jussana són una col·lecció de publicacions que recullen aportacions teòriques sobre temàtiques concretes del funcionament associatiu complementades amb orientacions, exemples, bones pràctiques i guies d’actuació. Ens sembla, doncs, que és una bona ocasió per a que siguin les pròpies entitats les que expliquin a la resta quines actuacions han fet o estan fent envers aquest grup d’edat. Qualsevol entitat, sigui quina sigui el seu àmbit d’actuació, pot fer-nos arribar els seus projectes i actuacions dirigides o que incloguin explícitament a aquest grup d'edat.

El recull de les experiències que ens feu arribar seran analitzades pel grup promotor de l’Útil Pràctic i pel CAGG, i les més adequades i/o innovadores s’inclouran en el document que veurà la llum durant el mes de març de 2019.

Us agrairem que ens feu arribar les vostres actuacions com a entitat i que difongueu aquest procés de recollida entre les entitats i col·lectius amb els que us relacioneu. 

Ves al contingut