Entitats, voleu fer un pas endavant per reduir l’emiSsió dels gasos d’efecte hivernacle?

 2022-05-18

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat ha publicat la convocatòria d’enguany per poder participar en el Programa Voluntari de Compensació d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.

El programa, d’una durada de quatre anys, està destinat a les entitats socials i els ens locals. Té com a objectiu la reducció d’emissions a través d’un total d’onze actuacions distintes. Com a exemples, poden ser la instal·lació de plaques solars; la reducció de malbaratament alimentari; l’ús de vehicles elèctrics amb energies renovables; la instal·lació de calderes de biomassa; etc. Cada tona de CO2 que es redueix equival a un crèdit que es ven a un preu de 10 euros.

Les entitats que vulguin participar han de presentar-se a la primera fase, fins al 31 de maig. En aquesta fase, a través d’un Excel, s’ha de completar l’escenari base (quin és el punt d’inici, tenint en compte el 2021 o la mitjana dels darrers tres anys) i l’escenari de projecte estimat (per veure quantes emissions hi hauria una vegada fem el projecte). Aleshores es podrà veure l’estimació de reducció d’emissions i un valor orientatiu de l’estimació de crèdits que es generaran en un any. L’Excel està elaborat per facilitar el seu emplenament, i a més les entitats poden comptar amb ajuda tècnica gratuïta en cas de dubtes o ajuda.

Les entitats socials són uns actors fonamentals i estructurals de Catalunya, i l’objectiu del Programa és ajudar-les en els seus esforços i inversions per reduir la contaminació alhora que es mostra que també tenen un paper central en la transició verda.

Més informació:

Ves al contingut