Entitats! Aquí trobareu els aspectes clau sobre el procés de subvencions vigent

 2022-10-13

El passat mes de juliol es va publicar la resolució definitiva de la Convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2022. Quins són els aspectes clau que s’han de tenir en compte durant la modificació i justificació del projecte? Us els detallem a continuació.

Modificació del projecte

Durant el període d’execució del projecte es poden produir alteracions que l’afectin. Per tal que l’òrgan gestor que ens ha subvencionat tingui constància de les possibles modificacions, cal que es notifiquin a través del procediment corresponent.

Però, a què ens referim quan parlem de modificació del projecte? Quins requisits té? En quins casos cal presentar-la? Quin document hem d’omplir? Com ho hem de presentar? Podeu consultar el Pas a pas de modificació i el recull de respostes a les preguntes més freqüents per consultar aquestes i d’altres qüestions.

Justificació del projecte

El termini per a presentar la justificació del projecte és de màxim 2 mesos des de la seva finalització (data indicada en la sol·licitud o en la reformulació/modificació del projecte).

Per exemple, si en la sol·licitud vau indicar que la data de finalització del projecte és el 30 de setembre, teniu fins al 30 de novembre per a presentar la seva justificació.

Com presentem la justificació? Quina documentació cal presentar? Quin import cal justificar? Per respondre a aquestes i d’altres preguntes, us animem a consultar l’apartat de Preguntes freqüents o que us deixeu acompanyar en el procés amb el següent Pas a pas justificació.

Quines novetats hem de tenir en compte?

A continuació, detallem les noves clàusules establertes a la Convocatòria 2022 i que heu de saber a l’hora de realitzar la justificació de la subvenció:

  • MÍNIM REALITZAT I JUSTIFICAT: per a poder considerar complerts l’objecte i la finalitat de la subvenció, s’haurà de realitzar i justificar un mínim del 50% del total del projecte subvencionat, amb la corresponent reducció de la quantia subvencionada. L’incompliment d’aquesta despesa mínima comportarà la revocació automàtica de la subvenció atorgada. Es considera com a projecte subvencionat, aquell inicialment presentat o bé la seva reformulació aprovada.
  • MÀXIM DE DESVIACIÓ DEL PRESSUPOST: s’estableix un màxim d’un 10% de desviació pressupostària entre el cost inicialment pressupostat (o reformulat) i el cost final justificat de l’activitat subvencionada. En aquest cas, no es produiria la reducció de la quantia de la subvenció atorgada. L’òrgan competent només podrà aplicar aquest percentatge de desviació si es garanteix que s’han complert l’objecte i la finalitat de la subvenció.
  • AUDITORIA: els projectes presentats d’import igual o superior a 50.000 €, o per a subvencions concedides d’import igual o superior a 30.000 €, han de presentar un compte justificatiu amb aportació d’informe auditor.

En què us podem ajudar des de Torre Jussana?

Si teniu dubtes sobre les subvencions, podeu trucar-nos al 932 564 118 o escriure’ns a tjussana@bcn.cat posant a l’assumpte “Subvencions“.


I com sempre, seguiu atentes a la nostra web tjussana.cat, a les nostres xarxes (Facebook, Twitter i Instagram) i al TJExpress, el butlletí electrònic del centre (subscriviu-vos-hi!) des d’on us anirem informant de totes les novetats que us puguin interessar.

Ves al contingut