El Pla d’Igualtat: un repte, també, per a les entitats sense ànim de lucre

 2019-10-31

El Reial Decret-llei 6/2019 de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitat entre dones i homes en la feina i l’ocupació estableix el deure de formalitzar un Pla d’Igualtat en aquelles organitzacions amb 50 o més persones contractades.

Òbviament, això també afecta a les entitats sense ànim de lucre. Per tant, les que tenen 50 o més persones contractades estan obligades a implementar un conjunt ordenat de mesures per garantir la igualtat en la organització, que han de ser avaluables i estar dirigides a eliminar els obstacles que impedeixin o dificultin la igualtat efectiva de dones i homes.

El temps de marge que estableix la normativa per la realització i aplicació del Pla d’Igualtat dependrà del nombre de persones treballadores que tingueu:

-De 50 a 100 persones: fins el 7/3/2022

-Entre 100 i 150 persones: fins el 7/3/2021

-Més de 150 persones: fins el 7/3/2020

Pero l'elaboració d'un Pla d'Igualtat és una mesura molt necessària i recomanable per a qualsevol entitat, tingui el tamany que tingui i independentment de si té persones treballadores o no. És una manera de sistematitzar, analitzar i promoure la igualtat de génere en qualsevol tipus d'organització. I no cal que siguin grans documents estratègics sinó, simplement, que permetin planificar com conèixer la realitat objectiva sobre la igualtat a l'entitat i establir una sèrie d'accions encaminades a promoure-la i millorar-la.

Des de Torre Jussana, conjuntament amb el Departament de Transversalitat de Gènere de l'Ajuntament de Barcelona, oferim un parell de propostes per ajudar a les entitats a fer aquesta diagnosi i a establir accions concretes de millora de la igualtat i d'aplicació de la perspectiva de gènere a l'entitat:

Skip to content