El PAM i els PAD: una oportunitat per incidir en les polítiques municipals

 2016-02-10

El passat dilluns 1 de febrer l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va presentar el Programa d’Acció Municipal (PAM), els Programes d’Actuació dels Districtes (PAD) i el procés participatiu previst per a tots dos documents a les entitats de la ciutat.

En aquesta notícia expliquem què són aquests documents, perquè el procés participatiu que preveuen és una bona oportunitat per a les associacions per incidir en les polítiques públiques de la ciutat i com fer-hi les aportacions.

 

Què és el PAM? Què són els PAD?

El Programa d’Actuació Municipal (PAM) i els Programes d’Actuació dels Districtes (PAD) són documents bàsics per al desenvolupament de les polítiques municipals de l’Ajuntament de Barcelona. Recullen les línies prioritàries, els objectius i les actuacions que el govern municipal es compromet a desenvolupar al llarg del mandat. La seva elaboració preveu un procés participatiu pensat per incorporar-hi les aportacions de les associacions i de la ciutadania.

En la primera fase de l’elaboració del PAM i dels PAD, finalitzada al gener, s’han redactat els documents base i s’ha exposat el procés participatiu en tots els òrgans de participació de l’Ajuntament: consells de barri, consells sectorials, etc. i en reunions amb entitats i col·lectius per tal de recollir les primeres aportacions.

En la segona fase, que es durà a terme entre els mesos de febrer i març i es tancarà el proper 9 d'abril, s’obre el procés participatiu a tota la ciutadania i a totes les associacions per tal de pensar, debatre, i construir col·lectivament les polítiques públiques i els reptes que té la ciutat. L'objectiu és oferir espais d’escolta, de conversa, de diàleg, de deliberació i de construcció democràtica per obtenir diferents mirades sobre un mateix tema i aconseguir que el conjunt de la ciutadania jugui un paper rellevant en les polítiques públiques que s’apliquen a la ciutat, entenent que les mesures que són fruït d’un ampli consens social, acostumen a ser més eficaces.

 

Com es realitzarà el procés participatiu?

El procés ofereix la possibilitat de participar presencialment i/o virtual. Tota la informació sobre les diferents convocatòries presencials i les eines digitals per conèixer les aportacions realitzades, valorar i fer aportacions virtualment es recullen en la plataforma digital www.decidim.barcelona, creada per a l’ocasió.

Pel que fa a la participació presencial, el portal recull totes les cites presencials organitzades per l’Ajuntament (districtes i àrees municipals) o per diferents organitzacions de la ciutat, pensades per recollir aportacions sobre temàtiques concretes. Aquestes convocatòries permetran l’intercanvi d’opinions entre totes aquelles persones que vulguin dir-hi la seva, proposant noves iniciatives o millorant les ja existents.

La participació virtual també es vehicula a través de la plataforma www.decidim.barcelona. Aquesta eina és l’espai de recollida de propostes, de debat i de síntesi del procés participatiu, tant de les que es facin en les sessions presencials com les que es realitzin a través de la web.

L’eina ofereix la possibilitat de registrar-s’hi com a associació o col·lectiu. Per tant, les entitats poden fer les aportacions que considerin oportunes amb el nom de l’organització.

 

Quines accions es poden fer en la plataforma digital?

  • Navegar per les propostes, tant les del document base de l’equip de govern com les realitzades per d’altres associacions o per la ciutadania (accés i navegació lliure i anònim)
  • Debatre-les i proporcionar arguments, tant a favor com en contra.
  • Donar suport a aquelles propostes que es considerin adequades.
  • Fer-ne de noves. (Cal ser major de 16 anys)
  • Compartir-les a les xarxes socials i convidar a donar-hi suport.
  • Consultar el mapa i el calendari de les cites presencials.
  • Seguir les propostes que cadascú hagi fet o que siguin del seu interès, per veure’n l’evolució durant el procés.

 

I després, què?

A partir de l’abril, un cop finalitzin els dos mesos del procés de debats presencials i virtuals, les propostes i línies d’actuació de cada eix que tinguin més suport de la ciutadania seran considerades pel govern municipal per a incorporar-les en el document final de PAM i PADs que caldrà sotmetre a l’aprovació dels diferents grups polítics que conformen el consistori.

Ves al contingut