El FGEC a anàlisi: Més dades per conèixer la realitat associativa de la ciutat

 2019-06-19

Des de la Direcció del Servei d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona s’ha elaborat un interessant anàlisi de les dades que es recullen en el Fitxer General d’Entitats Ciutadanes (FGEC).

Darrerament el FGEC ha estat actualitzat i millorat tècnicament. L’anàlisi de les dades que conté afegeix més informació de qualitat per conèixer en primera persona la realitat associativa de la ciutat i, per tant, ofereix elements que permeten aportar reflexions i preguntes a abordar per part del propi sector.

Algunes de les principals dades que s’han extret en l’estudi són:

– En el FGEC hi consten 5432 entitats registrades.

– D’aquestes, el 88 % són associacions, el 7% fundacions, el 2% cooperatives i el 3% tenen altres formes jurídiques o són grups informals.

– La majoria d’entitats tenen la seu al centre de la ciutat (Ciutat Vella, Eixample i Gràcia)

– A Barcelona hi ha una densitat associativa de 3,35 entitats per cada 1000 habitants, però hi ha diferències rellevants entre els barris degut a les diferències pel que fa a la distribució poblacional.

– Pel que fa als sectors, les entitats culturals són les majoritàries (26,8%), seguides de les entitats d’Educació i Formació (11,9%) i les Esportives (9,8%).

Podeu consultar les entitats i grups de fet registrats en el següent enllaç, i l’estudi complert en aquest. Les dades del FGEC formen part, també, l’Open Data BCN (el servei de dades obertes de l’Ajuntament de Barcelona)

Recordem que el FGEC és un dels instruments de relació de l’Ajuntament amb les organitzacions no lucratives de la ciutat. A la web de Torre Jussana hi expliquem quins són els beneficis que comporta a una associació el fet d'estar-hi registrada. Podeu consultar-ho en el següent enllaç.

A més d’explotar les dades recollides en el FGEC, l’estudi es complementa amb d’altres fonts, com ara diverses enquestes de participació ciutadana, les dades sobre la convocatòria ordinària de subvencions entre el 2011 i el 2018 i d’altres estudis (com El Panoràmic). L’objectiu és no només descriure les entitats que recull el FGEC sinó explorar les relacions amb d’altres dades complementàries per tal de poder extreure’n hipòtesis que ajudin a entendre el conjunt del sector.

La recerca presta una especial atenció a les característiques de les entitats dels diferents districtes i barris, així com també a les dades de participació en entitats, o la distribució de les subvencions. S’hi recullen un seguit de mapes de calor que permeten interpretar més fàcilment l’impacte territorial de les entitats i s’hi descriuen els «nodes associatius» on s’hi ubiquen més de 5 entitats.

Aquesta primera explotació té, també, una vessant prospectiva sobre el potencial del Fitxer com a banc de dades sobre les entitats de Barcelona. Valora altament la informació que s’hi recull i ofereix també propostes de millora i possibles explotacions a fer per a treure’n més profit.

Des de Torre Jussana us animem a inscriure-us al FGEC, si encara no en formeu part (Enllaç al tràmit). I si la vostra entitat ja hi està registrada us animem a actualitzar i a modificar si s'escau la informació que hi apareix (enllaç al tràmit).

D’altra banda, si voleu més estudis i dades sobre la realitat del teixit associatiu a Barcelona, podeu consultar els informes que realitza el Consell d’Associacions de Barcelona sobre la convocatòria ordinària de subvencions (2016, 2017), i els diversos informes de l’estudi Panoràmic sobre els districtes de la ciutat.

Skip to content