El Codi Ètic presenta una nova eina on-line d’autodiagnosi del funcionament associatiu

 2015-02-24

Logo Codi ÈticEl passat 10 de febrer, en el marc de la presentació de l’informe anual del Codi ètic de les Associacions de Barcelona, es van presentar els nous criteris per tal de realitzar el seguiment de les associacions que hi estan adherides. Una de les novetats presentades va ser una eina on-line que permet, a les entitats que formen part del Codi ètic, realitzar de forma periòdica una autodiagnosi del seu funcionament, a partir dels valors ètics recollits en el decàleg del Codi.

En un moment en que les administracions estan legislant en els valors i les propostes que ja promou el propi sector associatiu a partir de l’existència del seu Codi ètic, cal continuar avançant en la bona feina que fan moltes associacions i anar més enllà de les consideracions legals.

El qüestionari que es va presentar i validar és d’accés tancat, tot i que també hi haurà un qüestionari bàsic d’accés obert. Inclou una bateria d’indicadors repartits en diferents apartats que, a banda de fer l’autodiagnosi, permet que de les dades introduïdes se’n pugui extreure l’evolució al llarg dels diferents períodes de seguiment i l’elaboració de diferents informes comparatius (dimensió, sectorial, geogràfic, …). Son, doncs, recursos útils per detectar aquells aspectes que les associacions poden millorar. Igualment, les dades pròpies poden ser utilitzades per d’altres usos interns i/o externs.

Estructura de l’informe sobre el bon govern de les associacions

L’informe conté els següents apartats:

 • Fitxa de l’entitat: dades públiques que ampliaran l’actual fitxa de la pàgina web d’entitats adherides al Codi ètic i, a la vegada, estarà vinculada al resum de l’informe sobre el bon govern de les associacions.

El qüestionari fet a mida i pensat per a les associacions, s’ha de complimentar com a mínim una vegada per trienni de seguiment i s’aconsella sigui respost per tres persones diferents de la base social de l’associació. Aquest està distribuït en tres apartats que posen èmfasi en aquells aspectes que promouen el bon govern de les associacions. Són els següents:

 • Secció A. El govern i el funcionament
  • Assemblea
  • Junta directiva
  • Funcionament
 • Secció B. Base social
  • Les persones associades
  • Les persones voluntàries
  • Les persones assalariades
 • Secció C. La gestió
  • Com comuniquem
  • Com apliquem la transparència
  • Com avaluem els resultats

Aquesta nova eina, que se suma a d’altres criteris de seguiment establerts, pretén fer un pas més en els mecanismes de compliment i reconeixement del Codi ètic. A nivell intern, a banda de la pròpia Comissió del Codi ètic, ha comptat amb la participació de diferents entitats adherides, en l’inici, i parteix d’un treball de final de Màster en Economia Social i Direcció d'Entitats Sense Ànim de Lucre de la Universitat de Barcelona.

Cap a un futur Codi ètic de les associacions Catalanes

Actualment el Codi ètic compta amb la participació de 163 entitats (118 associacions, 27 federacions i 18 fundacions). Cada tres anys, com a mínim, aquestes entitats estan obligades a presentar la seva memòria social, d’on se n’extreuen diferents dades i algunes línies de treball.

Durant la presentació de l’informe també es va informar del treball realitzat entre diferents federacions de referència en l’elaboració d’un decàleg de valors comuns. Aquest s’ha fet arribar a la Xarxa d’Associacionisme de Catalunya per treballar en un futur Codi ètic de les associacions catalanes. Aquest nou codi ètic d’àmbit català estarà inspirat en el funcionament del de Barcelona, en el qual és a través d’una comissió externa i independent i el treball de les pròpies entitats sectorials com es determinen els criteris que permeten garantir un bon govern en les associacions.

En què us pot ajudar TJ?

 • Oferim assessoraments i acompanyaments a les juntes directives en aquells aspectes que necessiteu o vulgueu millorar. Contacteu-nos per exposar la vostra demanda. (tjussana@bcn.cat, 932 564 118).
 • Consulteu l’oferta de formació del centre. Hi trobareu cursos, tallers i sessions informatives sobre temes de gestió i funcionament, avaluació i realització de projectes, comunicació, estratègia i participació associativa.
Skip to content