El certificat negatiu de delictes sexuals: qui l’ha de sol·licitar i com fer-ho?

 2016-11-09

Per poder accedir a l’exercici d’activitats, oficis i professions amb menors, la Llei 26/2015 de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència estableix com a requisit la necessitat d’acreditar no tenir cap condemna per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual.

Són moltes les associacions que treballen amb menors. Per tant, la normativa també obliga a totes les persones que en formen part i que interactuen amb menors a disposar d'un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals, és a dir, que acrediti que no tenen cap condemna per aquest motiu.

Aquest certificat es pot sol·licitar a títol personal però també el pot demanar una associació, de manera col·lectiva, per a les persones de l’entitat que interactuen amb menors.

En aquesta notícia us exposem qui cal que l’acrediti, on sol·licitar-lo i com fer-ho.

 

Qui l’ha d’aportar?

Com dèiem, el certificat és obligatori per a tothom que té contacte habitual amb menors. Aquesta obligació, doncs, afecta a totes les persones vinculades a qualsevol associació que treballi o que tingui com a persones usuàries o integrants de l’entitat a menors d’edat, tant les voluntàries com les remunerades, així com a totes aquelles que col·laboren en programes de pràctiques, beques o que tenen qualsevol relació amb una entitat i conviuen habitualment amb infants i adolescents.

Tanmateix, els menors que realitzin tasques de voluntariat o que estiguin treballant també hauran d’acreditar el certificat.

Les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, a més d'aquest certificat, hauran de sol·licitar-ne un al país on estan nacionalitzades.

 

Com tramitar-lo ?

El tràmit és gratuït i es pot realitzar a títol personal o de forma col·lectiva per a totes les persones de l’associació que interactuen amb menors. A continuació us exposem com realitzar-lo en cada cas:

  • A títol personal

Si es disposa de DNI Electrònic: es pot sol·licitar en el següent enllaç de la pàgina web del Ministeri de Justícia.

(Per activar el DNI electrònic (DNIE) cal dirigir-se a qualsevol dels punts d’expedició del DNIE.)

Si no es disposa de DNI Electrònic: es pot demanar de forma presencial a qualsevol de les gerències territorials del Ministeri de Justícia (A Barcelona està situada al carrer Garcilaso, 123) o a qualsevol delegació del govern central (a Barcelona està situada a carrer Mallorca, 278). En el cas dels menors, el tràmit l'haurà de fer el representant legal.

 

  • De manera col·lectiva (per exemple com associació)

El certificat es pot demanar de forma agrupada per a totes les persones d’associació que tenen contacte habitual amb menors. Aquesta demanda consisteix en l'entrega presencial o per correu d'una sol·licitud única, dirigida a la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia més propera al domicili de l'organització o a l'Oficina Central d'Atenció al Ciutadà a Madrid indicant clarament en el sobre "Secció de Treball amb Menors (procés agrupat)" adjuntant la documentació que s'exposa al final de l'explicació del tràmit en la pròpia web del Ministeri de Justícia.

 

Com pot ajudar Torre Jussana?

Per a resoldre dubtes sobre els passos a seguir per tramitar aquest certificat contacteu amb el servei d'informació de TJ (932 564 118 o tjussana@bcn.cat). 

Ves al contingut