El certificat digital: Per què és necessari i com obtenir-lo?

 2015-01-20

Actualment, les diferents administracions públiques estan apostant per potenciar els sistemes telemàtics de gestió de tràmits. Tant és així que, en el cas de l'Agència Tributària cada cop hi ha més gestions que s'han de realitzar exclusivament de manera telemàtica. Per aquest motiu, el certificat digital s'ha convertit en una eina imprescindible, també per a les associacions. Aquest document electrònic simplifica de manera significativa moltes gestions però per poder fer-ne ús cal conèixer i realitzar correctament els passos a seguir per sol·licitar-lo. En aquest recurs de Torre Jussana us expliquem què és el certificat digital, per a què serveix i com es pot obtenir.

Què és el certificat digital?

És una certificació electrònica oficial per a persones físiques i jurídiques que vincula unes dades de verificació de signatura i en confirma la seva identitat electrònicament. Per tant, permet garantir la identitat d'un subjecte o entitat. És, doncs, l'equivalent electrònic a un Document d'Identitat.

Tipus de certificats digitals

Existeixen 4 tipus de certificats digitals:

 • Certificat de persona jurídica
 • Certificat personal
 • Certificat de pertinença a empresa
 • Certificat de representant

Les entitats sense ànim de lucre han de sol·licitar el certificat per a persones jurídiques.

Per a què serveix?

En el cas dels certificats digitals per a persones jurídiques, com és el cas de les entitats sense ànim de lucre, permet:

 • Realitzar tràmits electrònicament amb les diferents administracions públiques estatals, autonòmiques i locals.
 • Sol·licitar subvencions: Tant la Generalitat de Catalunya com l'Ajuntament de Barcelona, entre d'altres administracions, permeten fer els tràmits de subvencions en línia, mitjançant el certificat digital.

Quins formats té el certificat?

El certificat digital per a persones jurídiques té, actualment, tres formats:

 • Certificat software: arxiu descarregable a l'ordinador.
 • Certificat en targeta: arxiu instal·lable en targeta criptogràfica.
 • Certificat amb Android: descarregable i instal·lable en aquest tipus de dispositius mòbils.

Com sol·licitar-lo?

Per sol·licitar el certificat digital per a persones jurídiques cal fer els següents passos:

1. Fer la sol·licitud a través de la pàgina web de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre, segons el format que es requereixi. S'assignarà un codi que caldrà tenir present per als següents passos.

2. Amb el codi obtingut a través del pas 1 caldrà acreditar la identitat. Per fer-ho el representant legal de l'entitat haurà d'anar presencialment a una oficina de registre (Busqueu l'oficina més propera. Cal demanar cita prèvia en aquest enllaç) i aportar la següent documentació:

 • Codi obtingut a través del pas 1.
 • DNI, NIE o passaport.
 • Certificat de constitució de l'entitat.
 • Certificat del registre on estigui censada l'entitat, que corrobori la persona física que n'ostenta la representació legal i la vigència del càrrec. Aquest certificat haurà d'haver estat expedit en els 10 dies anteriors a la data de la sol·licitud del certificat digital. (El termini començarà a comptar des del dia següent al de la data d'expedició del certificat del registre, sense computar dissabtes, diumenges i festius).

Més informació sobre la documentació a presentar

3. Descarregar el certificat

IMPORTANT: La descàrrega del certificat es podrà realitzar un cop hagin passat 24 hores des de la realització del pas 2, amb el mateix ordinador i el mateix navegador amb els que es va realitzar el pas 1.

Per omplir el formulari de descàrrega només serà necessari disposar del NIF de l'associació i del codi de sol·licitud assignat en el moment de realitzar-la (Pas 1).

4-Instal·lar el certificat en el mateix equip i navegador a través del qual s'ha realitzat tot el procés. És molt recomanable realitzar una còpia de seguretat en un suport extraïble.

Des de Torre Jussana recomanem a totes les associacions que sol·licitin el seu certificat digital donat que cada cop s'està convertint en una eina més necessària per tal de realitzar tràmits amb l'administració.

Skip to content