Dragon Dreaming: Una metodologia innovadora per dissenyar millors projectes

 2017-09-14

Durant el darrer trimestre formatiu de Primavera de Torre Jussana vam realitzar una formació sobre Dragon Dreaming, una metodologia innovadora que pot ser molt útil per a les associacions. En aquest recurs us fem cinc cèntims d’aquesta metodologia.

El Dragon Dreaming es basa en 3 grans principis: el creixement personal de les persones que participen en els projectes de l’entitat, l’enfortiment de la comunitat, i la sostenibilitat i la cura de l’entorn.

En el següent vídeo, Joan Carol, membre de l'equip facilitador de la metodologia Dragon Dreaming i docent de la formació realitzada a TJ, explica Què és el Dragon Dreaming i quines són les claus per aplicar-ho en una associació.

En què us pot ajudar el Dragon Dreaming?  

És tracta d’una manera diferent de dur a terme els somnis/idees (dreams) a la pràctica, identificant aquelles ombres (dragons) que no permeten avançar, per tal de treballar-los i acceptar-los.  El Dragon Dreaming dóna eines per tal que això sigui possible i és aplicable a diferents àmbits de l’associació: captació de nous socis, nous projectes, organització interna,… o també per repensar les accions que actualment dueu a terme.

Per veure resultats en l’aplicació d’aquesta metodologia, cal que l’entitat s’obri a la possibilitat de canvi, adoptant una posició on tothom hi guanya i on la comunicació hi juga un paper rellevant.

 

Però en què consisteix exactament aquesta metodologia?

El Dragon Dreaming és una metametodologia holística basada en la teoria de sistemes, entre d’altres, que proposa un nou enfoc a l’hora de dissenyar i executar els projectes a les organitzacions, a més d’una nova forma d’organització interna.

Els projectes basats en Dragon Dreaming es desenvolupen en quatre etapes complementàries:

1ª Etapa: el Somni. Cada projecte comença amb un somni individual que ha de morir per renéixer de forma col·lectiva i, per tant, més poderosa. Aquí es treballa en la creació de l'equip somniat a través d'eines com el cercle de somnis i la comunicació carismàtica.

2º Etapa: Planificar. En aquesta fase es tracta de crear una estratègia que inclogui una agenda de tasques, cronograma i pressupost, i que permeti experimentar per anar aprenent de la forma més ràpida possible. És important considerar alternatives, tant des del mateix equip impulsor, com de les persones que mostren resistències, així com assajar amb projectes a petita escala (proves pilot), per tal d’experimentar i aprendre.

3º Etapa: Actuar. Implementar i monitoritzar per adaptar la planificació (tasques, tempos i costos) a través d’una eina de disseny de projectes creada pels aborígens australians.

4º Etapa: Celebrar. Aquesta fase se centra en la construcció de comunitat i en l’objectiu de mantenir vius el somni i la motivació, fomentant el fet de prendre consciència de l’aprenentatge i de les noves capacitats adquirides.

 

La comunicació: un element clau

La metodologia Dragon Dreaming dóna un paper rellevant a la comunicació, en tant que pont entre individus d’una mateixa comunitat i entre la comunitat i l’entorn. Així, la comunicació pot ajudar a superar desconfiances, pors i bloquejos que sorgeixen en tot projecte i grup de treball. Per això, es proposa una comunicació basada en compartir allò important per a cadascú, amb la que tots els agents hi guanyen, i a realitzar una escolta sense judicis. Aquest exercici aporta beneficis pel que fa a les relacions en el sí de l’entitat, facilitant que tothom se senti integrat i alineat amb la missió, la visió i els valors de l’associació i, per tant, augmentant el sentiment de pertinença.

 

Per a saber-ne més:

Skip to content