Descoberts els estatuts d’una associació de 1714 a la cripta de Torre Jussana

 1995-01-01

Unes recents obres de reforma realitzades a la planta baixa de Torre Jussana han permès fer un gran descobriment que, sens dubte, revolucionarà la història associativa barcelonina i catalana.

En un dels murs de càrrega de l’antiga cripta situada sota la base de l’edifici s’hi ha localitzat una petita caixa que, entre d’altres documents manuscrits, conté el que podrien ser els estatuts de la primera associació de veïns i veïnes de Barcelona i Catalunya. Un document excepcional que data del 1713.

El context històric de la troballa és el següent: el terreny on actualment es troba Torre Jussana va ser adquirit en subhasta pública pels monjos del Monestir de Sant Jeroni l’any 1644. Tal i com detalla el bloc La Memòria dels Barris la finca “era molt extensa i estava dotada de vinyes, horts i terres per llaurar i boscos en la zona de Sant Cebrià…”. En el terreny hi havia diverses cases, una de les quals es trobava sota els fonaments de l’actual edifici.

Gràcies a la feina feta per un grup d’historiadors s’ha pogut detallar que la caixa fou ubicada en un dels murs de l’antiga construcció, durant els mesos d’estiu de 1713, només dies abans que les tropes borbòniques ocupessin els voltants de Barcelona, en l’inici del setge final a la ciutat.

Entre els documents i materials trobats hi ha diverses monedes de l’època, el contracte de compra de les finques al Monestir de Sant Jeroni, diversos documents comptables sobre la producció de les vinyes de la finca i el reglament d’ordre intern del que podria ser la primera agrupació veïnal de Catalunya.

El deteriorat estat del document que recull l’articulat de l’associació ha requerit d’un equip de grafòlegs per tal de descobrir-ne el seu contingut. Encara s’està treballant per desxifrar part d’aquest, però ja podem avançar que:

  • L’associació duia per nom “Trobada d’Horts i Llars Aïllades”.
  • Els objectius missionals de l’entitat eren “promoure la cultura hortícola del territori i la preservació del paratge natural, a més de fomentar la innovació en matèria d’eines esmolades”.
  • Els càrrecs de la junta directiva eren limitats a 10 anys, una mostra de l’avançat sentit democràtic del moment.
  • Entre els deures dels associats hi havia la implicació en els cossos militars de defensa del territori en cas de conflicte armat.

Aquest manuscrit, així com la resta de documents i objectes trobats es podran visitar properament en una exposició que s’instal·larà a Torre Jussana.

Skip to content