Darrers dies per presentar l’Impost de Societats. En quins casos cal fer-ho i en quins no?

 2016-07-11

Les associacions sense finalitats lucratives, com la resta de formes jurídiques, estan subjectes a diferents impostos. Un d’ells és l’Impost de Societats. El dilluns 25 de juliol finalitza el termini per declarar els comptes relatius al 2015 d'aquest impost, per aquelles entitats que tanquen l’exercici a 31 de desembre. En aquesta notícia us exposem què cal tenir en compte per saber si la vostra associació ha de declarar-lo.

 

Com saber si l'associació ha de declarar-lo o no?

La resposta es pot trobar en la mateixa Ley 27/2014, del 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades. Aquesta normativa defineix a les entitats sense ànim de lucre com a entitats parcialment exemptes de l’Impost (article 9.3 de la llei). Aquesta definició fa que les associacions que no estiguin declarades d’utilitat pública i, per tant, no acollides a la Llei 49/2002, no hagin de declarar l’impost si compleixen els següents requisits:

  • No tenir més de 75.000 € anuals d'ingressos.
  • Aquests ingressos no exempts sotmesos a retenció no podran superar els 2.000 € anuals.
  • Tots els ingressos no exempts que s’obtinguin (capital, activitats econòmiques) han d’estar sotmesos a retenció.

 

Per tant, què cal fer per saber si l'associació està obligada o no a declarar-lo?

En primer lloc analitzar l'exercici econòmic del 2015 i veure d’on s'han obtingut els recursos econòmics. Un cop identificats, veure si aquest provenen de rendes exemptes de l’Impost de Societats o de rendes no exemptes. Quan les tingueu classificades cal comprovar si es compleixen els tres requisits exposats anteriorment.

Recordeu que les rendes exemptes de l’Impost de Societats són les quotes socials, les donacions i les subvencions. La resta d’activitats són rendes no exemptes de l’impost.

També cal tenir present que si l'associació realitza activitat econòmica, és a dir, si ha realitzat accions com: emetre una factura per la prestació d’un servei, realitzar algun taller pel qual les persones usuàries hagin hagut de pagar per fer-lo o obtenir rendes procedents del muntatge d'una barra per un concert, etc, aleshores l'entitat estarà obligada a presentar l’Impost de Societats perquè no complirà amb el segon ni amb el tercer dels requisits que la llei preveu per no haver de presentar la declaració.

 

Què cal fer en cas d'haver de declarar-lo?

Si no ho havíeu previst abans ara ja queda poc temps i per tant, us recomanem que cerqueu una gestoria externa que us pugui donar un cop de mà en la presentació de la declaració.

Us recordem que per poder presentar l’Impost de Societats cal que l’entitat porti la comptabilitat per partida doble, una fórmula molt més detallada de realitzar el control econòmic de l'associació. Per tant, si per al 2016 ja preveieu que tindreu la mateixa tipologia d’ingressos, us recomanem que adapteu la vostra comptabilitat a aquest sistema.

 

Com us podem ajudar des de Torre Jussana?

Si voleu més informació al respecte o resoldre dubtes concrets, ens els podeu fer arribar a través del nostre correu tjussana@bcn.cat o bé, demanar cita presencial per resoldre dubtes a nivell econòmic trucant al 932 564 118.

També podeu participar de les diferents formacions relacionades amb la gestió econòmica i fiscal de les associacions que organitzem periòdicament. En el marc de l'oferta formativa de tardor 2016 tornarem a obrir una formació sobre les obligacions fiscals de les associacions i cursos sobre comptabilitat (bàsica i avançada) que us permetran conèixer com realitzar la comptabilitat per partida doble i, si no ho heu fet encara, com adaptar-la a aquest nou sistema. A partir d'inicis de setembre estigueu pendents de l'obertura de les inscripcions a www.bcn.cat/tjussana.

Si voleu saber-ne més sobre l’Impost de Societats i sobre la resta d'impostos que afecten a les associacions també podeu consultar l'UP 23 dedicat a les "Obligacions fiscals de les entitats no lucratives".

Skip to content