Darrers dies per justificar les subvencions 2016 de l’Ajuntament de BCN. Us recordem com fer-ho!

 2017-02-02

Recordem que durant el mes de febrer encara està obert el termini per justificar les subvencions del 2016 per a aquells projectes que finalitzaven durant el mes de desembre de l'any passat. Aquest fet es deu a que el termini per justificar els projectes és de 2 mesos a partir de la seva data de finalització.

Per a aquelles entitats que es trobin en aquesta situació, recuperem la notícia sobre què cal tenir en compte per justificar els projectes presentats per a la convocatòria del 2016 que vam publicar el passat mes de juliol.


A la pàgina de subvencions de la web del consistori es poden descarregar els models per a les justificacions dels projectes subvencionats en la convocatòria 2016 de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona per activitats i projectes de districte i de ciutat 2016

En la següent infografia us resumim el procés a seguir i fins quan es poden entregar les justificacions:

Com s'indica en la infografia, el termini per entregar la documentació justificativa és d'un màxim de dos mesos a partir de la data de finalització del projecte indicada en la documentació de sol·licitud de la subvenció.

 

Quins documents cal presentar?

Cal presentar la següent documentació:

– Instància de presentació

– Memòria d’activitats

– Memòria econòmica

Recordem que aquests models estan disponibles a la pàgina de subvencions de la web de l'Ajuntament.

 

On es poden lliurar les justificacions?

Les justificacions es poden entregar en qualsevol de les Oficines d’Atenció al Ciutadà.

 

Cal adjuntar les factures, tiquets…?

Per justificar les subvencions del 2016, els documents justificatius originals (factures, tiquets, etc.) s’hauran d’entregar posteriorment, quan l’òrgan que us ha atorgat la subvenció us ho sol·liciti.

Aquests documents justificatius originals seran els corresponents a les subvencions atorgades i, com a mínim, per la totalitat de l’import subvencionat, siguin o no aquestes factures les imputades a la subvenció municipal per part de l’entitat.

 

En què us pot ajudar TJ?

Si teniu qualsevol dubte sobre els documents que cal entregar podeu consultar el següent recurs “Guia per elaborar la Justificació Subvencions Ajuntament de Barcelona 2016” que hem elaborat, o bé podeu fer-nos arribar els dubtes que tingueu per correu electrònic (tjussana@bcn.cat) o trucant-nos al 932 564 118.

Skip to content