Convocat el Pla BUITS: Solars a disposició de les associacions de BCN

 2015-04-30

L'Ajuntament de Barcelona ha obert la segona convocatòria del Pla BUITS (Buits Urbans amb Implicació Territorial i Social). En aquesta ocasió es posen a disposició de les entitats sense ànim de lucre de la ciutat 11 solars buits per tal que hi organitzin activitats i projectes d’interès públic i amb caràcter provisional, de tipus educatiu, esportiu, lúdic o recreatiu, cultural o artístic, ambiental o paisatgístic i social o comunitari.L'objectiu és dinamitzar terrenys en desús de la ciutat de Barcelona, a través d’activitats impulsades per entitats degudament constituïdes per afavorir la implicació de la societat civil en la regeneració i la dinamització del teixit urbà.

Localització i característiques dels solars

Com presentar-se a la convocatòria?

Les entitats poden proposar projectes de manera individual o conjunta. El termini per a presentar propostes s'ha ampliat fins a finals d'octubre. El format i la documentació a presentar es pot consultar a les bases de la convocatòria.

Part de la informació requerida, com els models de declaració de responsabilitat i la fitxa de projecte, es poden descarregar en el següent enllaç.

La documentació es pot presentar fins a finals d'octubre al registre de l’Àrea d’Hàbitat Urbà (Av Diagonal 240, 2ª planta), presencialment o per correu postal, o al registre de qualsevol de les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona.

Quines activitats es poden proposar?

Les activitats i usos han de tenir una durada d'un any, prorrogable a tres, estar considerades com a activitats d’interès públic o d’utilitat social i aquelles instal·lacions que requereixin han de ser fàcilment desmuntables.

No s’admetran usos o activitats que tinguin un marcat caràcter econòmic o lucratiu però sí podrà ser compatible, al marge de l’activitat principal, la realització d’una activitat secundària que generi rendiment econòmic, sempre i quan reverteixi exclusivament en l’autofinançament del projecte presentat.

L’Ajuntament assumirà les tasques d’adequació dels terrenys i d’instal·lació dels serveis necessaris per a la posada en funcionament dels projectes, així com els costos dels subministraments que es generin en els terrenys on es desenvolupi l’activitat.

Avaluació i terminis

La Comissió d'Avaluació dels projectes està formada per representants d’entitats de segon o tercer nivell de la ciutat, dels grups polítics del consistori, de cada àrea o sector de l’Ajuntament, dels deu districtes, del Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme i de l’Àrea d’Hàbitat Urbà.

Aquesta comissió s'encarregarà de valorar les propostes i tindrà en compte el grau d’impacte i de rendiment social que puguin tenir els  projectes. És a dir, es valoraran positivament aquelles propostes que beneficiïn al major nombre de persones possible, siguin una eina integradora de les necessitats de l’entorn, regenerin l’espai, indueixin al dinamisme social de la zona, siguin autogestionables i econòmicament autosuficients, incloguin criteris de sostenibilitat ambiental i siguin creatives.

El concurs està previst que es resolgui el proper mes de novembre. L’adequació dels terrenys està prevista per a finals d’aquest any i principis del 2016 i la cessió dels espais es realitzaria durant la primavera del 2016.

Tota la informació sobre el projecte està disponible a www.bcn.cat/habitaturba/plabuits.

En què us pot ajudar TJ?

Skip to content