Conflictes a l’entitat? Us assessorem per gestionar-los

 2017-03-16

Tenint en compte que el capital humà és la base de qualsevol associació i que el conflicte és inherent a les relacions humanes, recentment hem obert un nou servei d’assessorament per ajudar a les associacions a gestionar els conflictes interns que poden sorgir (conflictes d’interessos, de relació, d’informació, de tasques, de rols i de funcions, etc.)

Aquest assessorament és personalitzat i atès per professionals especialitzats en la gestió alternativa de conflictes i el teixit associatiu.

La metodologia que s’utilitza garanteix el treball imparcial, vetllant per l’equilibri entre les parts i acompanyant-les en el procés de transformació i gestió d’aquestes situacions.

Més informació sobre aquest assessorament i com sol·licitar-lo.

 

Què aporta aquest servei a les associacions?

Les situacions de conflicte que no s’afronten poden generar disfuncions i problemàtiques i, per tant, esdevenir un element negatiu per al conjunt de l’entitat i la seva tasca. Sovint, però, no s’aborden per desconeixement en la manera de gestionar-los.

Amb aquest assessorament oferim a les associacions eines i recursos per fer-ho. L'objectiu és contribuir al restabliment de la comunicació, el diàleg i el respecte entre les parts en conflicte, ajudar a construir consensos i acords per evitar-ne la cronificació, fomentar la responsabilitat i l’apoderament dels membres d’una associació i afavorir la riquesa organitzacional a través de la millora de les relacions entre les persones que en formen part.

Consulteu tots els assessoraments de Torre Jussana

 

Ves al contingut