Commemoreu alguna data aquest any? Celebrareu algun aniversari de l’entitat? Aquí teniu una subvenció que us interessarà!

 2022-04-01

La Diputació de Barcelona obre la sol·licitud de subvencions per a commemoracions d’esdeveniments i per activitats excepcionals d’entitats per a l’any 2022

Ja consta publicada la convocatòria i les bases per a la concessió de la subvenció, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a commemoracions aprovades per part de la Generalitat de Catalunya i per a activitats excepcionals i/o singulars de repercussió local per a l’any 2022.

Qui ho pot demanar?

Les persones jurídiques privades sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya que hagin de dur a terme projectes que tinguin com a objecte commemoracions d’ esdeveniments, commemoracions aprovades per part de la Generalitat de Catalunya per al 2022 i activitats excepcionals i/o singulars de repercussió local.

Quines activitats estan incloses?

Es tracta de subvencions destinades a finançar projectes que tinguin com a objecte:

  • Commemoracions d’ esdeveniments a partir de 10 anys i múltiples de 5 amb repercussió local a la província de Barcelona.
  • Commemoracions d’ esdeveniments de 25, 50, 75, 100 anys, etc. (sempre múltiples de 25 anys) amb repercussió local a la província de Barcelona.
  • Esdeveniments i personalitats que siguin objecte de commemoració aprovats per la Generalitat de Catalunya per al 2022.
  • Activitats relacionades amb l’ organització de congressos, concursos, simposis, jornades i cimeres, d’ àmbit internacional i de repercussió local a la província de Barcelona.
  • Activitats excepcionals i/o singulars relatives a matèries transversals de repercussió local a la província de Barcelona.

Podeu obtenir més informació i presentar les vostres sol·licituds a través d’ aquest enllaç fins el dia 28 d’ abril de 2022.

Entitats, estigueu atentes que continuarem informant sobre totes les novetats a través de tjussana.cat, de les nostres xarxes i del TJExpress, el butlletí electrònic del centre (Subscriviu-vos-hi!).

Skip to content