Com sol·licitar l’ús d’un espai públic?

 2015-04-17

Fa un any, l’Ajuntament de Barcelona va unificar per a tots els districtes de la ciutat els documents i procediments necessaris per a sol·licitar un permís de realització d’activitats a la via pública de caràcter extraordinari. En aquesta notícia us expliquem de forma detallada els requisits i passos a seguir per tal de realitzar aquesta sol·licitud.

Els espectacles i les activitats de caràcter extraordinari són aquelles que es duen a terme de forma esporàdica en la via pública i que, per la seva naturalesa, no es corresponen en l’activitat quotidiana d’aquella via.

Es consideren espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari, entre d'altres, les següents tipologies:

 • Concerts i espectacles musicals, ballades de sardanes, cantades de corals.
 • Activitats incloses en el marc d'una festa major (cantades d'havaneres, xocolatades, espectacles d'animació, desfilades, etc.).
 • Activitats de caràcter festiu i tradicional (caga tió, carnestoltes, revetlles, …).
 • Tota mena d'activitats i modalitats esportives.
 • Commemoració de dates assenyalades.
 • Totes aquelles activitats dinàmiques que no es desenvolupin en un emplaçament fixe i comportin un itinerari (rues, cercaviles, caminades, curses).

Cal tenir en compte que pot ser que en espais tancats també es requereixi sol·licitar un permís de llicència d’espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari. Tot i que els espais tancats ja disposen de les seves llicències, si l’activitat que s’hi vol realitzar no s’emmarca en el funcionament habitual de l’espai o el motiu pel qual el local té la llicència, també caldrà sol·licitar-la. Aquest reglament s’aplica tant a establiments públics com privats. Per a més informació sobre aquesta qüestió podeu consultar aquest enllaç.

Documentació que cal entregar?

Per sol·licitar poder fer ús de l’espai públic només cal entregar de forma presencial el formulari de sol·licitud degudament emplenat a través del portal de tràmits de la web de l’Ajuntament de Barcelona. Aquest formulari és un pdf autoemplenable i cal obrir-lo amb el navegador Explorer per tal que funcioni correctament. Un cop emplenat l’aplicació et permet imprimir el document.

Existeixen diversos formularis de sol·licitud depenent de la tipologia d’activitat que es vulgui desenvolupar. Són els següents:

 1. Activitats amb un aforament inferior a 1.000 persones
 2. Activitats amb un aforament superior a 1.000 persones
 3. Actes de foc
 4. Fires i Mercats
 5. Activitats recreatives de caràcter extraordinari en equipaments o espais tancats

Complimentar un formulari o un altre dependrà de l’activitat que es vulgui realitzar. En tot cas, si no és l’adient, l’aplicació ho indicarà.

Les entitats que no consten en el Fitxer General d’Entitats Ciutadanes hauran d’adjuntar, a més de la sol·licitud, una còpia compulsada dels estatuts, l’acta de constitució, l’acta de composició actual del seu òrgan de govern i el full d’inscripció al registre. A més, en tots els casos caldrà disposar d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi l’activitat que es realitzi.

També cal tenir en compte que, a més dels documents abans esmentats, depenent de la tipologia d’activitat que es vulgui desenvolupar caldrà entregar documentació addicional, especificada en el mateix formulari i que també s’indica en l’article 111 del reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (Decret 112/2010 de 31 d’agost).

Terminis per sol·licitar el permís?

La sol·licitud d’ús de l’espai públic cal entregar-la a qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) en un mínim de 30 dies abans de la data de realització de l’activitat, en el cas d’aforament inferior a 1.000 persones i de 2 mesos en aforaments superiors a 1.000 persones.

Altres normatives que cal tenir en compte?

A Barcelona existeixen dues ordenances municipals que regulen quines accions es poden fer a la via pública i quines no. En aquestes normatives trobareu informació referent a qüestions com, per exemple, els espais autoritzats per penjar cartells, els nivells de soroll permesos, etc. I també hi queden estipulades les sancions en cas d’incompliment

En què us pot ajudar TJ?

Més informació

Skip to content