Com afecta a les associacions la llei de prevenció del blanqueig de capitals?

 2015-07-23

L’any 2014 es va aprovar el Reial Decret 304/2014 que desenvolupava la Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme. En l’article 42 s’hi desenvolupa amb detall les afectacions que la normativa preveu per a les entitats. I és que aquesta llei obliga les associacions i les fundacions  a identificar, comprovar i registrar durant 10 anys la identitat de totes les persones que reben algun tipus de fons o recurs gratuïtament.

Què han de fer les associacions per complir amb la normativa?

1.Identificar, comprovar i registrar les persones que rebin fons o recursos de l’entitat a títol gratuït. En cas que no sigui possible comprovar-ne la identitat caldrà identificar el col·lectiu de beneficiaris i de col·laboradors/es del projecte o de l’activitat.

2. Registrar les persones que aportin  fons o recursos a l’entitat (a partir de 100 euros)

3. Conservar durant 10 anys:

  • els registres de les persones donants i beneficiàries.
  • la documentació que garanteix l’aplicació dels fons.

4. Implementar procediments per garantir la idoneïtat dels membres dels òrgans de govern i d’altres llocs de responsabilitat de l’entitat.

5. Aplicar procediments per assegurar el coneixement de les entitats col·laboradores o contraparts, incloent la seva adequada trajectòria professional i l’honorabilitat de les persones responsables de la seva gestió.

6. Aplicar sistemes adequats, en funció del risc, de control de l’efectiva execució de les seves activitats i de l’aplicació dels fons conforme el previst.

7. Informar al Servei Executiu de la Comissió dels fets que poden constituir indici o prova de blanqueig de capitals o de finançament del terrorisme.

8. Col·laborar amb la Comissió i amb els seus òrgans de suport de conformitat amb el que disposa l’article 21 de la Llei 10/2010, del 28 d’abril.

En què us pot ajudar TJ?

Si teniu qualsevol dubte sobre aquest tema podeu enviar-nos un correu electrònic a tjussana@bcn.cat o bé, trucar-nos al 932 564 118.

Enllaços d’interès:

Skip to content