Col·laborem amb el Pla de Barris! Us expliquem què vam fer durant el 2018

 2019-02-28

Durant el passat any 2018 des de TJ amb el Pla de Barris, una iniciativa municipal per millorar les condicions de vida en els barris de Barcelona amb més necessitats socioeconòmiques.

Una de les línies d’actuació principals d'aquesta iniciativa és l’enfortiment del teixit associatiu ja que amb un teixit associatiu més fort es reforça la xarxa comunitària i, de retruc, es contribueix decisivament la vida de les persones que hi viuen. 

Per aconseguir aquest enfortiment associatiu, des del Pla de Barris van contactar amb Torre Jussana. La nostra intervenció s’ha basat en el desenvolupament en els diferents territoris de dos dels serveis que oferim a totes les associacions de Barcelona: Els acompanyaments i la formació associativa.

 

 

 

Una vintena d'entitats acompanyades en els seus processos de millora

En total hem realitzat accions d’acompanyament amb una vintena d’entitats. Aquests acompanyaments s’han centrat en treballar conjuntament amb les associacions processos de millora importants pel que fa a diferents aspectes clau del seu funcionament.

Com sempre fem amb els acompanyaments que realitzem hem treballat amb les juntes directives de les associacions, vetllant per millorar-ne les dinàmiques internes i fomentant un bon treball en equip entre les persones que les integren, tot desenvolupant les seves capacitats i habilitats.

S’han realitzat diverses sessions de treball i reunions amb les entitats que han rebut l’acompanyament, basades en dinàmiques vivencials per a fomentar la reflexió, el debat i la generació de noves idees i noves maneres d’enfocar la realitat.

Amb cada entitat s’ha establert una dinàmica de treball pròpia en funció de les persones que han integrat el grup motor i de l’objectiu plantejat a l’inici. Les qüestions més treballades han estat les següents:

 • Diagnosi i generació d’una visió compartida sobre la realitat de cada organització.
 • Definició de la raó de ser i de l’ideari.
 • Clarificació dels objectius i prioritats.
 • Definició de protocols de funcionament.
 • Enfortiment de la cultura participativa i dels mecanismes de presa de decisions conjuntes.
 • Organització d’actes i esdeveniments i facilitació de reunions
 • Treball en equip des de la co-responsabilitat.
 • Enfortiment de les habilitats tècniques i comunicatives de les persones.

 

13 formacions sobre funcionament associatiu realitzades als barris

Pel que fa a la formació, s’han realitzat un total de 13 formacions en les quals s’han registrat 219 inscripcions d’associacions.

Hem portat als barris la formació bàsica que oferim des de Torre Jussana i, al mateix temps, les hem obert a totes les associacions de la ciutat. Aquestes formacions s’han centrat en temàtiques bàsiques per al bon funcionament associatiu. Els cursos realitzats han estat els següents:

 • Responsabilitats de les Juntes Directives
 • Participació I
 • Obligacions fiscals de les associacions
 • Disseny i avaluació de projectes associatius
 • Comptabilitat per associacions I
 • Comunicació I

L’objectiu ha estat formar globalment a les juntes directives de petites i mitjanes associacions dels barris, per tal de garantir la seva sostenibilitat en els aspectes socials, medi ambientals, econòmics i de bon govern.

A través d’aquestes formacions hem ofert a les associacions participants espais de reflexió, d’especialització i de trobada per tal d’ajudar-les a millorar la seva activitat. També hem generat coneixement multidireccional a partir de les persones formadores i de les pròpies associacions que han exposat les seves experiències.

La nostra participació en el Pla de Barris ha estat valorada molt positivament per les associacions participants però també per nosaltres. Ens ha permès acompanyar i formar a les entitats des d’una perspectiva territorial i comunitària i ens ha generat nous vincles i complicitats amb els diferents agents del territori: tècniques comunitàries, tècniques de barri, tècniques transversals (dona, educació, interculturalitat), etc.

Durant aquest 2019, la col·laboració entre TJ i el Pla de Barris continua. Ara a través d’un nou programa de suport a les AMPA /AFA’s d’aquests territoris. Us mantindrem informades i informats!

Skip to content