Busqueu finançament? Us informem de 3 noves convocatòries municipals

 2017-06-01

L’Ajuntament de Barcelona ha obert recentment 3 convocatòries de finançament dirigides a entitats sense ànim de lucre, que poden ser d’interès per a moltes associacions de la ciutat. Són les següents:

Subvencions per a la promoció i reforç de l'economia social i solidària

Oberta a qualsevol entitat del tercer sector i a d’altres persones físiques i jurídiques. Se subvencionaran aquelles activitats o projectes que contribueixin a l'assoliment dels objectius del Pla d'Impuls de l'economia social i solidària (ESS) 2016-2019. Els objectius d’aquest pla són:

 

 • Promoció de l’ESS
  • Mesures de sensibilització i difusió, impuls i visibilització com a model econòmic alternatiu.
  • Impuls i suport a la generació de noves iniciatives.

 

 • Reforç
  • Mesures per enfortir i millorar les iniciatives de l'economia social i solidària ja existents.
  • Mesures per millorar la seva articulació.

 

 • Línies de treball
  • Acompanyament i formació.
  • Finançament.
  • Intercooperació.
  • Comunicació i relat.
  • Equipaments i recursos.
  • Territorialització i acció comunitària.

 

 • Desenvolupament d'elements comuns que defineixen el caràcter transformador de l'economia social i solidària
  • La gestió democràtica i participativa.
  • L'orientació a necessitats humanes.
  • El compromís amb la comunitat.

Termini obert fins el 27 de juny

Més informació i documentació


Subvencions per a l'impuls socioeconòmic del territori

Oberta a associacions, fundacions i a d’altres persones físiques i jurídiques. Tenen com a finalitat aportar els recursos necessaris als barris i/o districtes de la ciutat a través de l'apoderament dels actors que hi desenvolupen la seva activitat socioeconòmica i fomentant projectes amb vocació de retorn social que millorin la qualitat de vida de les persones i redueixin les desigualtats socioeconòmiques.

Les activitats o projectes que se subvencionaran hauran de fomentar activitats d'interès general que tinguin com a finalitat:

 • Impulsar l'ocupació als territoris, intervenint sobre col·lectius especialment vulnerables.
 • Dinamitzar tota aquella activitat econòmica que tingui un impacte positiu sobre la cohesió social i la convivència en els barris de la ciutat, el respecte al medi ambient i/o el foment del consum responsable.
 • Promoure l'emprenedoria de proximitat, que estigui arrelada als territoris, sigui liderada per col·lectius específics i/o s'adreci a abordar problemes de l'entorn comunitari.
 • Fomentar l’economia social i solidària de manera transversal en d’altres projectes o actuacions.
 • Enfortir i capacitar actors comunitaris (associacions i cooperatives, xarxes…) perquè puguin esdevenir agents promotors de l'economia social i solidària.
 • Impulsar l'ús de la tecnologia oberta i la fabricació digital per fomentar noves formes d'innovació i col·laboració que resolguin reptes socials i de sostenibilitat dels territoris.

Termini de presentació: 27 de juny

Subvencions per a l’arranjament i l’adequació de locals d’entitats de caire cultural representatives d’altres ciutats i comunitats autònomes amb seu social a Barcelona, per a l’any 2017

La finalitat d’aquesta convocatòria és contribuir a l’adequació dels locals d’entitats d’aquest tipus que no puguin afrontar en solitari les despeses que se’n derivin. Amb això es pretén, també, facilitar l’accés als locals per part de la ciutadania, d’altres col·lectius i entitats, per fomentar el coneixement entre persones no associades, així com l'enfortiment del teixit associatiu, l'acció comunitària i el treball conjunt.

Es finançaran aquelles obres menors incloses a l'article 3.3, 3.4 i 3.5, de l'ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal de les obres.

Termini de presentació: 29 de juny

Més informació i documentació

Skip to content