Barcelona Innova Lab: un laboratori d’innovació urbana

 2022-11-14

Teniu un projecte innovador, però necessiteu un espai públic on testejar-lo i comprovar-ne la viabilitat? L’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa el Barcelona Innova Lab, una finestra única per donar suport i facilitar un servei per a la realització de proves pilot innovadores a la ciutat. Es tracta d’una àrea d’experimentació urbana i de promoció de la recerca de solucions que ajudin a millorar les polítiques, els serveis, els béns públics i que tinguin un impacte social a mitjà termini.

Quin és l’objectiu d’aquest servei de l’Ajuntament de Barcelona?

Aquesta iniciativa, gestionada per la fundació BIT Habitat i l’Institut Municipal d’Informàtica, vol oferir assessorament i un espai natural a l’experimentació on es puguin testejar solucions innovadores d’interès públic i comprovar la seva utilitat abans del seu llançament comercial. Alhora, es vol convertir en un punt de referència únic i de suport en el procés d’obtenció de permisos i llicències per a la realització de les proves pilot.

Quins projectes es podran testejar?

Tots aquells béns, serveis o metodologies aplicades en els àmbits de les TIC, l’energia, el medi ambient, la mobilitat, l’economia, la qualitat de vida i l’espai públic.

Qui s’hi pot presentar?

Aquest servei està dirigit, entre d’altres, a cooperatives, fundacions i associacions que desenvolupin solucions innovadores en clau urbana.

Quina és l’àrea d’experimentació? Quina durada poden tenir els pilots? Quines condicions s’han de complir per fer una sol·licitud? Quin és el termini de presentació de projectes a la convocatòria? Es pot presentar un projecte de manera conjunta amb altres entitats?

Trobareu tota la informació sobre aquest nou servei de l’Ajuntament en aquest link.


I com sempre, seguiu atentes a la nostra web tjussana.cat, a les nostres xarxes (Facebook, Twitter i Instagram) i al TJExpress, el butlletí electrònic del centre (subscriviu-vos-hi!) des d’on us anirem informant de totes les novetats que us puguin interessar.

Skip to content