Atenció entitats culturals: algunes opcions de finançament!

 2020-05-28

Des de Torre Jussana volem mantenir-vos informades de totes les opcions de finançament públic que ofereixen les administracions per paliar els efectes de la crisi COVID entre les entitats. En aquesta notícia hi trobareu diverses opcions vigents per a entitats culturals: 

Subvencions 2020 per a pal·liar els efectes de la crisi sanitària COVID-19 en els projectes del sector cultural de Barcelona

Convoca: Ajuntament de Barcelona

Projectes culturals de la ciutat de l’any 2020 afectats per la situació de la crisi sanitària generada pel Covid-19, així com els projectes nous derivats d’aquestes afectacions, a partir de l’entrada en vigor de les primeres mesures de seguretat adoptades per les autoritats públiques i fins a 31 de desembre de 2020. S’entendrà per a projectes culturals afectats tots aquells projectes que hagin hagut decancel·lar totalment o parcial la seva activitat o que aquesta hagi estat reprogramada o reformulada o aquells nous projectes que neixin derivats d’aquestes afectacions.​

Termini de sol·licitud: Fins el 6 de juliol del 2020

Més informació

 

Subvencions per a compensar les pèrdues per anul·lació d'espectacles i activitats culturals durant el període d'estat d'alarma amb motiu de la COVID19

Convoca: Generalitat de Catalunya – Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Subvencions per a contribuir econòmicament a compensar la reducció d’ingressos corresponents als espectacles i activitats culturals cancel·lades durant el període d’estat d’alarma. S'hi poden presentar entitats sense ànim de lucre que tenien previst organitzar activitats i festivals de cultura popular de pagament o propostes de pagament relacionades amb les arts escèniques, activitats literàries, les arts visuals o la difusió de la llengua.

Aquests ajuts són incompatibles amb altres subvencions extraordinàries, sigui quina sigui la finalitat, de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o l’Institut Català de les Empreses Culturals convocades amb motiu de la crisi provocada per l’estat d’alarma de la COVID-19. Aquestes subvencions són de tramitació telemàtica obligatòria i, per tant, haureu de tenir un certificat digital per poder signar la sol·licitud. 

Termini de sol·licitud: Fins el 30 d'octubre del 2020

Més informació

 

Subvencions per a  despeses estructurals d'entitats afectades pel cessament de l'activitat cultural a causa de l'estat d'alarma amb motiu de la COVID19

Convoca: Generalitat de Catalunya – Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Subvencions per contribuir econòmicament a finançar les despeses estructurals de les entitats afectades pel cessament de l’activitat cultural a causa de l’estat d’alarma. Aquests ajuts són incompatibles amb altres subvencions extraordinàries, sigui quina sigui la finalitat, de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o l’Institut Català de les Empreses Culturals convocades amb motiu de la crisi provocada per l’estat d’alarma de la COVID-19; en canvi, són compatibles amb altres subvencions dels organismes esmentats per a la mateixa finalitat, sempre que l'import dels ajuts concedits no superi el cost de l'activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària. Aquestes subvencions són de tramitació telemàtica obligatòria i, per tant, haureu de tenir un certificat digital per poder signar la sol·licitud. 

Termini de sol·licitud: Fins el 30 d'octubre del 2020

Més informació

 

Subvencions per a  entitats i federacions dedicades a fomentar i difondre la cultura popular i tradicional 2020

Convoca: Diputació de Barcelona 

La Diputació de Barcelona manté oberts els terminis de presentació de sol·licituds de les convocatòries per a entitats i federacions de cultura popular i tradicional. El termini s'ha suspès a causa de l'estat d'alarma, tant per a les entitats com per a les federacions però es poden lliurar sol·licituds a través de la seu electrònica. La previsió de finalització del termini de presentació és el 5 de juny en el cas de les entitats de base i el 8 de juny en el cas de les federacions

Més informació: https://www.diba.cat/web/cultura/subvencions

 

Subvencions a cicles i festivals artístics organitzats per entitats del sector cultural 2020

Convoca: Diputació de Barcelona 

Seran objecte de subvenció els cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural que tinguin com a objectiu el foment i la difusió de les arts escèniques, la música, el cinema, les arts visuals i la literatura i que es realitzin total o parcialment en els municipis de la demarcació de Barcelona (excepte la ciutat de Barcelona) durant l’any 2020. Es consideraran els cicles o festivals que esdevinguin a la ciutat de Barcelona i que s’estenguin en altres seus de municipis de la demarcació de Barcelona.

Termini de sol·licitud: fins el 25/6/2020

Més informació

 

Línies de crèdit COVID-19 a les entitats culturals

El passat 7 de maig va entrar en vigor el Reial Decret-llei 17/2020, de 5 de maig, de mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-2019, en el qual es contemplen mesures de liquiditat per a les entitats culturals.

Aquestes mesures de liquiditat es basen en la possibilitat que les entitats del sector de la cultura (pimes, cooperatives, autònoms, associacions, fundacions, agrupacions d'interès econòmic…) pugin sol·licitar préstecs amb baixos interessos per tal de poder fer front a les despeses estructurals dels seus projectes en els pròxims mesos.

Aquests préstecs, gestionats pel Ministeri de Cultura i Esport, s'han de sol·licitar a traves la Societat de Garantía Recíproca Crea SGR, especialitzada en el suport a entitats del sector cultural. El mínim que es pot demanar són 20.000 euros, mentre que el màxim són 100.000. Són préstecs a 4 anys amb un període de carència dels 18 primers mesos.

Hem elaborat un document resum amb més informació i enllaços a la tramitació d'aquests crèdits. 

Més opcions de finançament a la pàgina de Premis, Ajuts i Subvencions de TJ

 

Skip to content