Associa’t a la festa 2016: Publicat l’informe-resum del procés d’avaluació realitzat amb les entitats

 2016-12-15

L’Associa’t a la festa 2016 s’ha tancat definitivament amb la publicació de l’informe d’avaluació. Aquest informe recull les dades extretes del procés d’avaluació realitzat conjuntament amb les entitats participants.

Entre les dades més significatives que s’han recollit cal destacar la nota global que les entitats han donat a l’esdeveniment, que ha estat d’un 3,97 sobre 5, per tant, una qualificació força positiva per aquest primer any en que s’ha aplicat aquest nou format.

L’informe és força representatiu ja que el qüestionari de valoració ha estat respost pel 72,5% de les entitats participants a l’Associa’t a la festa.

Algunes dades quantitatives destacades:

  • Durant els dos dies de l’Associa’t es van realitzar 193 activitats organitzades per 160 entitats.
  • Més de 2200 persones vinculades a les entitats participants van contribuir a desenvolupar el programa d’activitats de l’Associa’t a la festa.
  • En total es van habilitar més de 15 espais per a la realització de les activitats (entre escenaris, carpes de tallers, escenari de ràdio i d’altres emplaçaments)
  • Més de 115.000 persones van assistir a alguna de les activitats realitzades a la plaça durant els dos dies.

Tant l’informe complet com el recull de les valoracions qualitatives fetes arribar per les entitats participants ja es poden consultar a la pàgina web de l’Associa’t a la Festa

Al web també s’hi ha publicat el recull de les fotografies fetes pels fotògrafs oficials de l’esdeveniment, Pere Virgili i Robert Ramos, així com tots els vídeos elaborats per l’equip de la Fundació Quepo, responsables de desenvolupar l’estratègia de comunicació participada amb les entitats de l’esdeveniment. També s’hi poden veure els streamings dels programes de ràdio sobre associacionisme realitzats per les 10 emissores associatives que van fer programa en directe des de l’escenari de ràdio.  

En breu es començarà a treballar en l’edició 2017 de l’Associa’t a la festa, agafant com a punt de partida aquest informe de valoració de l’edició 2016 per tal de treballar aquells aspectes considerats com a millorables per part de les entitats participants i consolidar tot el que s’ha considerat com a positiu en l’edició d’enguany.

Skip to content